Sprejet rebalans poslovnega načrta Infre za leto 2018

Sprejet rebalans poslovnega načrta Infre za leto 2018 Foto: arhiv ePosavje

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije sprejela rebalans poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d. o. o. za leto 2018.

Rebalans poslovnega načrta podjetja Infra za leto 2018

"Vlada je kot zastopnica ustanovitelja javnega podjetja INFRA, na podlagi Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save pristojna za sprejem programa dela gospodarske družbe pri izvedbi ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju koncesije. Skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, pa se lahko za navedeni vodni objekt, ki je namenjen tudi odvzemu vode za namakanje kmetijskih zemljišč, ta vrednost zniža za vrednost investicije v ureditve, ki so namenjene odvzemu vode za namakanje kmetijskih zemljišč, in sicer tako, da se ta vrednost odšteje od dela odmerjene odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča z boniteto večjo kot 50, ki jo mora investitor plačati za pridobitev uporabnega dovoljenja, vendar največ za polovico celotne odškodnine," pravijo v sporočilu.

Kakor dodajajo, so se javno podjetje Infra, Občina Brežice in Občina Krško na podlagi pobud kmetijskih pridelovalcev izkazale interes po izgradnji treh črpališč za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč, in sicer dve črpališči v občini Krško in eno črpališče v občini Brežice.

"Z Rebalansom Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA za leto 2018 je javno podjetje pristopilo k izgradnji treh črpališč za potrebe namakanja, in sicer dveh na območju Občine Krško in enega na območju Občine Brežice, katera so skupno ocenjena v višini približno 2,8 mio EUR, kar predstavlja znesek za katerega se ne plača druga polovica odškodnine, ki je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja," še dodajajo v sporočilu.

(eP)


Poglejte tudi

Pošljite novico