MB: Pri gradnji sortirnice so sodelovale tri krške družbe

MB: Pri gradnji sortirnice so sodelovale tri krške družbe Foto: Kostak d.d.

Na Teznem v Mariboru so v četrtek, 5. julija 2018, namenu predali objekt za predobdelavo mešanih komunalnih odpadkov oziroma center za pripravo sekundarnih surovin, ki ga je zgradila krška družba Kostak.

Gradnja sortirnice na Tržaški cesti v Mariboru končana

Mariborska Snaga je v projekt izgradnje ene najsodobnejših sortirnic v Evropi za gradbeni in tehnološki del vložila 12,5 milijona evrov.

Z gradnjo so začeli konec lanskega avgusta, končali konec letošnjega maja

Gradnja sortirnice na Tržaški cesti v Mariboru se je začela konec lanskega avgusta, zaključila pa konec letošnjega maja. Že v začetku maja so se na objektu pričeli poskusni zagoni tehnološke opreme - sortirne linije, 22. junija 2018 je sortirnica začela z enoletnim poskusnim obratovanjem, v četrtek pa so jo tudi uradno slovesno predali namenu.

Pri projektu so sodelovala tri krške družbe

Območje sortirnice zajema objekt velikosti 4.500 m 2 ter nadkrite in odprte skladiščne prostore v velikosti 1.300 m 2 . V okviru projekta gradnje so zgradili še novo transformatorsko postaja in SN vod, komunalno infrastrukturo in komunikacijske poti skladno z okoljevarstvenimi zahtevami in pogoji soglasodajalcev ter zunanje ureditve. Izgradnja je vključevala tudi sistem odpraševanja iz posameznih enot oz. delov objekta preko zunanjih filtrov, vse potrebne elektro in strojne instalacije ter požarno varovanje in video nadzorom tehnološkega procesa.

Cilj izgradnje: Zmanjševanje količin odloženih odpadkov

Cilj izgradnje objekta je zmanjševanje količin odloženih odpadkov in s tem varovanje narave ter ponovna uporaba recikliranih materialov in surovin. Na novi sortirnici je v eni izmeni mogoče predelati 40.000 ton mešanih komunalnih odpadkov na leto. Glavni izvajalec in koordinator vseh gradbenih, obrtniških in instalacijskih del je bila družba Kostak iz Krškega, sodelovali pa sta še dve krški družbi, podjetje Kostak GIP, ki je izdelalo projektno dokumentacijo, in podjetje Willy Stadler kot dobavitelj tehnološke opreme.

Kostak d.d.

FOTOGRAFIJE (4)


Poglejte tudi

Pošljite novico