Predstavitev javnega poziva PVSP Radeče 2019 (FOTO)

Predstavitev javnega poziva PVSP Radeče 2019 (FOTO) Foto: RRA Posavje

Regionalna razvojna agencija Posavje je v torek v sejni sobi Občine Radeče predstavila javni poziv za vključitev 10-tih udeležencev v program Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče.

Po uvodnem pozdravu  Nataše Šterban Bezjak, vodje službe za projektno sodelovanje na RRA Posavje, in Brigite Stopar, direktorice občinske uprave občine Radeče, je sledila podrobna predstavitev javnega poziva.

Predmet javnega poziva je vključitev desetih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče 2019«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020. Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imeti stalno bivališče v Občini Radeče,
  • biti vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje. 

Kandidati, vključeni v operacijo, bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma 1. februarja 2019. Rok za oddajo vlog je 8. januar 2019.

Nadaljnje informacije bodo na voljo na Facebook strani PVSP Radeče in na spletni strani www.rra-posavje.si ter na sedežu RRA Posavje, kontaktna oseba: urska.renko@rra-posavje.si;, tel: 07 488 10 48.

RRA Posavje

FOTOGRAFIJE (2)


Poglejte tudi

Pošljite novico