Zaključen 2. javni poziv za izbor operacij na območju LAS Posavje

Zaključen 2. javni poziv za izbor operacij na območju LAS Posavje Foto: RRA Posavje

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je zaključila z vsemi postopki, povezanimi s potrditvijo operacij, oddanimi na 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 - Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Na 2. javni poziv kmetijskega sklada, ki je bil odprt do 13. decembra 2018, z razpisano višino sredstev 350.406,70 evrov (od tega 50.406,70 evrov za operacije problemskega območja občine Radeče), je vodilni partner LAS Posavje prejel pet projektnih predlogov, od tega enega za problemsko območje občine Radeče. Prijavitelji s partnerji so skupno zaprosili za sofinanciranje v vrednosti 649.431,59 evrov.

Ocenjevalna komisija LAS Posavje je v preteklih dveh mesecih prejete vloge pregledala z vidika meril administrativne popolnosti, z vidika pogojev upravičenosti in z vidika meril kakovosti. Po zaključenem pregledu in podaji ocen je prejete vloge glede na doseženo število točk obravnaval še upravni odbor LAS Posavje. Na svoji 16. redni seji, ki je potekala 5. februarja 2019, je upravni odbor LAS Posavje v okviru finančnih omejitev javnega poziva za sofinanciranje s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja potrdil tri operacije.

Po 2. javnem pozivu – EKSRP bodo do sofinanciranja s sredstvi CLLD tako predvidoma upravičene tri operacije, ki so v ocenjevanju dosegle najvišje število točk, od tega ena za problemsko območje Občine Radeče. Skupna višina zaprošenih sredstev sofinanciranja za vse tri operacije znaša 350.214,83 EUR. Potrjene operacije bodo sedaj poslane v odobritev pristojnemu organu upravljanja, na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki bo po zaključku postopka na nacionalni ravni, upravičencem izdala odločbe o dodelitvi sredstev.

Seznam potrjenih operacij:

Sklad Prijavitelj Naziv operacije Vrednost za sofinanciranje v EUR
EKSRP Občina Krško Črno-belo bogastvo s Krškega polja - samooskrbna, podjetniška in turistična priložnost 149.997,15 EUR
EKSRP Anton Zevnik, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Inkluzija otrok in odraslih PEGAS 149.887,87 EUR
EKSRP - problemsko JZ Zdravstveni dom Radeče Center za starejše DOBRA ENERGIJA 50.339,81 EUR
SKUPAJ

350.214,83 EUR 

RRA Posavje


Poglejte tudi

Pošljite novico