Skip to main content
V Posavju 8.4° C Četrtek, 25. februar 2021
13.06.2019
11:22
Foto: Nik Pribožič
Kot so sporočili z Regionalne razvojne agencije Posavje, so bili obveščeni o potrditvih dveh operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje.

Dve novi potrditvi operacij na obbmočju LAS Posavje

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, prejela obvestilo o potrditvi dveh operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje.

Tako sta potrjeni operaciji Center za starejše Dobra energija (akronim »CZS DOBRA ENERGIJA«) ter Inkluzija otrok in odraslih PEGAS (akronim PEGAS).

Center za starejše Dobra energija

Operacija z nazivom »Center za starejše Dobra energija« prijavitelja JZ Zdravstveni dom Radeče s partnerji: Občina Radeče in Društvo upokojencev Radeče, v skupni višini 73.900 evrov, bo sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 50.399 evrov, zaključek operacije je predviden do 30. julija 2020. Operacija bo sofinancirana iz skupaj 254.151 evrov dodatnih sredstev, ki jih je LAS Posavje pridobil na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2020 in bo v celoti izvedena na območju Radeč.

Inkluzija otrok in odraslih PEGAS

Operacija z nazivom »Inkluzija otrok in odraslih »PEGAS«« prijavitelja Anton Zevnik – nosilec dopolnilne dejavnosti kmetijstva s partnerji: VDC Leskovec pri Krškem, Društvo Sonček Posavje, OŠ Dr. Mihajlo Rostohar, Vrtec pri OŠ Globoko, v skupni višini 183.539,94 evrov, bo prav tako sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklwada za razvoj podeželja. Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 149.877,88 evrov, zaključek operacije je predviden do 30. septembra 2021.

Operaciji sta bili oddani na 2. javni poziv

Potrjeni operaciji sta bili decembra 2018 oddani na 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje v letu 2018 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Po zaključenih postopkih odobritve operacij na nivoju LAS Posavje, je Regionalna razvojna agencija Posavje tri predloge operacij posredovala v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije, Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je pretekli petek s pozitivnima odločbama navedenim upravičencem odobrila sredstva in pričetek izvajanja obeh operacij. Tretja operacija je trenutno še v postopku pregleda na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Obe potrjeni operaciji sta skladni z upravičenim namenom in prispevata k upravičenemu področju ukrepanja:

  • VEČJA VKLJUČENOST RANLJIVIH SKUPIN V DRUŽBO (krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje socialne vključenosti oz. povečanje dostopnosti do storitev na lokalni ravni). Operacija »PEGAS« hkrati prispeva tudi k tematskim področjem ukrepanja
  • RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV NA PODEŽELJU  USTVARJANJE DELOVNIH MEST
  • VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

Obe operaciji bosta z izvedbo aktivnosti pomembno prispevali k uresničevanju ciljev, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja na območju LAS Posavje 2014–2020, kazalniki in rezultati so skladni tudi s Programom razvoja podeželja 2014–2020.

RRA Posavje

rra posavje
brežice
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja