NEK v maju nad načrti: V omrežje 513032 MWh el. energije

NEK v maju nad načrti: V omrežje 513032 MWh el. energije Foto: arhiv ePosavje

NEK je v maju proizvedla 538782,8 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 513032,6 MWh električne energije, v tem mesecu je bila proizvodnja za 0,6 % večja od načrtovane (510000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten, elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij, vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v maju segrevala povprečno za 2,1°C in največ za 3 oC od dovoljenih 3°C.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v maju znašal 0,0000111 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca maja pa 0,988 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v maju znašal 0,000494 % (letne omejitve), do konca maja pa 0,00202 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v maju je znašal 0,13 % letne omejitve oziroma do konca maja 0,75 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 7 paketov (1,456 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Nuklearna elektrarna Krško


Poglejte tudi

Pošljite novico