V NEK junija proizvedli 513144,1 MWh električne energije

V NEK junija proizvedli 513144,1 MWh električne energije Foto: arhiv ePosavje

Nuklearna elektrarna Krško je v juniju proizvedla 513144,1 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 487255,1 MWh električne energije, v tem mesecu je bila proizvodnja za 0,5 % večja od načrtovane (485000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juniju segrevala povprečno za 2,7° C in največ za 3° C od dovoljenih 3° C.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juniju znašal 1,82 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca junija pa 2,80 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juniju znašal 0,00133 % (letne omejitve), do konca junija pa 0,00335 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v juniju je znašal 0,24 % letne omejitve oziroma do konca junija 0,99 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 6 paketov (1,248 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Nuklearna elektrarna Krško


Poglejte tudi

Pošljite novico