Nuklearna elektrarna Krško avgusta 2018 nad načrti

Nuklearna elektrarna Krško avgusta 2018 nad načrti Foto: arhiv ePosavje

Nuklearna elektrarna Krško je v avgustu proizvedla 527137,9 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 498216,5 MWh električne energije, v tem mesecu je bila proizvodnja za 0,65 % večja od načrtovane (495000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v avgustu segrevala povprečno za 2,6 CC in največ za 3°C od dovoljenih 3°C. Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v avgustu znašal 0,00004 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca avgusta pa 22,7 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v avgustu znašal 0,00014 % (letne omejitve), do konca avgusta pa 0,014% letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v avgustu je znašal 0,2 % letne omejitve oziroma do konca avgusta 1,38 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 1,6 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Nuklearna elektrarna Krško


Poglejte tudi

Pošljite novico