Delovanje Nuklearne elektrarne Krško v marcu 2012

Delovanje Nuklearne elektrarne Krško v marcu 2012 Foto: arhiv ePosavje

Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je v marcu proizvedla 539 364,1 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 509 925,1 MWh električne energije.

Za 0,38% nad načrti

"V tem mesecu je proizvodnja za 0,38 % presegla načrtovano (508 000 MWh). Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 99,75-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati," so sporočili iz NEK.
Ob tem pišejo, "da se je reka Sava zaradi delovanja NEK v marcu segrevala povprečno za 2,9 ºC in največ za 3,2 ºC od dovoljenih 3,5 ºC (začasno dovoljenje ARSO št. 35436-2/2012-6 z dne 17. 2. 2012). Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v marcu znašal 15,7 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca marca pa 27,4 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v marcu znašal 0,00055 % (letne omejitve), do konca marca pa 0,00179 % letne omejitve."

Vpliv na prebivalstvo

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja, ocenjen vpliv v marcu pa je znašal 0,39 % letne omejitve oziroma do konca marca 0,78 % letne omejitve. V marcu sta bila uskladiščena 2 paketa (1,738 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

(NEK, bš, eP)

Pridružite se nam na Facebooku

Pošljite novico