Zapore cest pri Ločah, obnova Dobovske ceste in...

Zapore cest pri Ločah, obnova Dobovske ceste in... Foto: arhiv ePosavje

V nadaljevanju objavljamo obvestila o zaporah treh cestnih odsekov v brežiški občini. Zaprte bodo občinske ceste pri Ločah, obnovili bodo vozišče na Dobovski cesti, zaradi obnove vozne površine zapora ceste Pišece - Zgornja Pohanca - Krško.

Zapore občinskih cest pri Ločah

Komunala Brežice d.o.o, obvešča o popolni zapori občinskih cest:

  • LC 024222 Mihalovec - Loče, 
  • LC 024223 Dobova – Loče, 
  • JP 525271 Loče – vas,
  • JP 525282 Loče – Rigonce, 
  • JP 525291 Loče v času od 17.7.2017 do 22.12.2017, med 9. in 14. uro. 

Investitor potrebuje zaporo za izgradnjo kanalizacijo Loče.

Sanacija vozišča Dobovske ceste v Brežicah

KOP Brežice d.d., obvešča, da bo od 17. julija 2017 do predvidoma 15. septembra 2017, 24 ur dnevno, popolna zapora lokalne ceste LZ 026021 Dobovska cesta in sicer od križišča z R1-219/1242 Trnje, do križišča z LZ 026101 Cesta Pod obzidjem, zaradi sanacije vozišča Dobovske ceste ter izgradnje pločnika in kolesarske steze. V času zapore bo omogočen dostop do pokopališča, Policijske postaje, Veterinarske bolnice in Doma upokojencev.

Zapora ceste Pišece - Zgornja Pohanca - Krško

CGP d.d., Novo mesto obvešča o popolni zapori ceste R3 – 677, odsek 2202 Pišece – Zg. Pohanca – Krško (od km 16,947 – 17,207) v času od 17. do 21. julija 2017, zaradi sanacije poškodovane vozne površine.

(eP)


Poglejte tudi

Pošljite novico