Letni občni zbor KUD Budna vas (FOTO)

Letni občni zbor KUD Budna vas (FOTO) Foto: KUD Budna vas

Prav nič zimska sobota 2. februarja 2019 se je že prevesila v deževni večer. Člani KUD Budna vas so se zbrali na rednem letnem zboru. Za boljše razpoloženje so ljudske pevke Solzice zapele eno ljudsko.

Po pozdravu predsednice vsem udeležencem in gostom so izvolili delovno predsedstvo in sprejeli dnevni red. Najprej je predsednica predstavila obsežna delovna poročila vseh sekcij, blagajničarka blagajniško poročilo, disciplinska komisija je poročala, da ni imela dela, ker ni bilo nepravilnosti, prav tako ni imel pripomb na delovanje društva nadzorni odbor.

Vsa poročila so prisotni člani soglasno sprejeli. Prav tako so soglasno sprejeli plan za leto 2019, čeprav je malo manj obsežen od vseh do sedaj. Zahvalili so se vsem, ki so jim kakor koli pomagali pri izvedbi programov v letu 2018.

Gostje novi predsednik KS Šentjanž, predstavnik PGD Šentjanž, predsednica TD Šentjanž in predsednica društva za ohranjanje vrednot NOB Šentjanž so v pozdravnih nagovorih pohvalili delovanje društva v letu 2018, čestitali za vse uspehe in prejeta priznanja ter zaželeli uspešno delo pri uresničevanju zastavljenih nalog za leto 2019.

Vsi skupaj so si zaželeli dobrega sodelovanja za dobro počutje vseh krajanov in občanov, ter prijetnih druženj tudi za naprej.

Za KUD Budna vas
predsednica Magda Sigmund

FOTOGRAFIJE (6)


Poglejte tudi

Pošljite novico