Predstavitev na temo urbanih vrtov v Brežicah (MP3)

Predstavitev na temo urbanih vrtov v Brežicah (MP3) Foto: Občina Brežice

Občina Brežice je na pobudo zainteresiranih mladih, združenih v društvu za socialno vključenost Regrat, organizirala predstavitev na temo urbanih vrtov v Brežicah.

Zbranim je na srečanju arhitekt Sani Okretić Resulbegović predstavil izkušnjo Urbanih vrtov v Mariboru s stališča vzpostavitve vrta in s stališča uporabnika. Po predstavitvi je sledil pogovor zainteresiranih o željah in možnostih za vrtove v Brežicah.

Patricia Čular, predstavnica Občine Brežice je dejala, da ima vrtičkarstvo v občini dolgo tradicijo, saj so si vrtičkarji na občinskih zemljiščih pred leti sami uredili vrtove, vendar pa teh razmerij niso nikoli uradno uredili. Če bodo občani izkazali interes za ureditev razmerij z občino kot lastnico zemljišč, bo občina zemljišča, ki jih vrtičkarji že uporabljajo, tudi formalno namenila za vrtove (zemljišča v Trnju in zemljišča pri nekdanji tovarni pohištva) vsaj za prihodnjih nekaj let. Občina bo s pomočjo društva Regrat preverila, ali obstaja interes po novih površinah za skupne vrtove in skupaj z društvom tudi poiskala primerno rešitev.

Predsednica društva Regrat Barbara Sušin je dejala, da je namen društva povezovati ljudi ob skupni pridelavi ekološke zdrave hrane. Društvo je že izvedlo anketo preko spleta in na ulici, med 180 podporniki ideje so zasledili kar 20 takšnih, ki bi si želeli lastni kotiček v sklopu skupnostnih vrtov v mestu.

Mladi, združeni v društvu Regrat, bodo v prihodnjih dneh za vse, ki jih urbani vrtovi zanimajo, organizirali sestanek. Več o društvu in dejavnostih lahko zainteresirani izvedo na Facebook profilu društva: https://www.facebook.com/regrat.org.

Občina Brežice

FOTOGRAFIJE (2)


Poglejte tudi