Čateško polje: Najnižje gladine podzemne vode od '90 naprej

Čateško polje: Najnižje gladine podzemne vode od '90 naprej Foto: arhiv ePosavje

Kot so sporočili iz Agencije Republike Slovenije za okolje, gladine podzemne vode po državi upadajo in mestoma dosegajo zelo nizke vrednosti.

Stanje podzemnih voda na Krško-brežiškem polju

Na Čateškem polju beležijo najnižje gladine od leta 1990 naprej

"Najbolj obremenjen ostaja vzhodni del države, v Čatežu na Čateškem polju beležimo najnižje gladine od začetka meritev leta 1990 dalje," dodajajo v sporočilu.

Na sušno ogroženih območjih je kmetijska suša že povzročila nepopravljive posledice, kar pomeni izgubljen ali močno zmanjšan pridelek koruze, travinja, močno so prizadete tudi oljke sadno drevje in tudi vinska trta.

 

Vir: ARSO

Dinamike toka podzemne vode pri ob izgradnji HE Brežice

Kot še pišejo, "so v tem času zelo nizke gladine še vedno tudi v osrednjem delu Brežiškega polja ter osrednjem in južnem delu Krškega polja. Na vodni režim vodonosnikov Krško-brežiškega polja v tem času verjetno nekoliko vplivajo tudi že umetno pogojene razmere dinamike toka podzemne vode, ki nastajajo zaradi izgradnje hidroelektrarne Brežice."

Padavine ob koncu tedna ne bodo bistveno vplivale na vodnatost rek

"Kraški izviri jugovzhodne Slovenije imajo zelo nizke izdatnosti, ne dosegajo pa še ekstremno nizkih vrednosti. V prihodnjem tednu na sušno najbolj obremenjenih območjih še ne pričakujemo bistvenega izboljšanja vodnih razmer. Padavine ob koncu tedna namreč ne bodo bistveno vplivale na dolgoročno vodnatost rek po Sloveniji," še sklenejo v obvestilu.

(bš, eP)


Poglejte tudi

Pošljite novico