Prometne ureditve na sevniškem Glavnem trgu

Prometne ureditve na sevniškem Glavnem trgu Foto: arhiv ePosavje

V Sevnici se je kot dobra praksa izkazala ureditev parkirnih površin, namenjenih kratkotrajnemu parkiranju. Namen modrih con je zagotoviti večjo pretočnost parkirišč in vplivati na problematiko prezasedenosti parkirnih mest.

Doslej so na tak način v Sevnici urejena parkirišča za HTC, na parkiriščih na obeh straneh stavbe NLB in pred trgovino Izidor ter v starem mestnem jedru pri upravnem središču občine.

Občinski svet Občine Sevnica je marca letos sprejel Odredbo o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na javnem parkirišču na Glavnem trgu v Sevnici. Da odredba zaživi tudi v praksi, so v teh poletnih tednih v izvajanju vse potrebne ureditve. Parkirni prostori – njihovo število je 18 – so označeni s talnimi označbami modre barve. Po eno parkirno mesto bo namenjeno za invalide, za dostavna vozila in za polnilnico električnih vozil.

Za večjo povezanost površin za pešce so izvedeni potopljeni robniki. Ob vozišču glavne ceste sta zarisani avtobusni postajališči, eno iz smeri Sevnica–Krško pri vstopu v upravni del mesta, drugo vstopno-izstopno mesto iz smeri Krško–Sevnica pa je za zagotovitev zadostne razdalje med obema postajališčema umeščeno na tlakovanem platoju na obcestnem otoku. V nadaljevanju je načrtovana še preureditev javne razsvetljave.

Parkiranje na območju se na podlagi predmetne odredbe omeji na največ eno uro, in sicer v času med 7. in 17. uro. Popoldan, ponoči ter ob nedeljah in državnih praznikih omejitve parkiranja ne bo. Z izvedbo vseh ureditev oziroma prometnih označb bo potrebno čas prihoda označevati na viden način; parkomat v tej fazi ni predviden.

Občina Sevnica


Poglejte tudi

Pošljite novico