Obvestilo o prijavi škode po pozebi (Občina Sevnica)

Obvestilo o prijavi škode po pozebi (Občina Sevnica) Foto: arhiv ePosavje

Občina Sevnica vse oškodovance, ki so utrpeli škodo zaradi pozebe v letu 2017, obvešča o sprejemu izpolnjenih obrazcev za prijavo škode.

Oškodovanci morajo na obrazec, ki so ga prejeli od Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, vpisati odstotek poškodovanost kultur in se podpisati na prvi in hrbtni strani obrazca, ter obrazcu priložiti dokazila, kot so slike oziroma cenilni listi zavarovalnic.

V primerih škode po toči je potrebno vpisati tudi datum nastanka škode in odstotek poškodovanosti po toči. Sprejem obrazcev poteka na Občini Sevnica na Oddelku za gospodarske zadeve v pisarni št. 117 (Mateja Cvetkovič, 07 81 61 237 in 041 600 017) oziroma pisarni št. 118 (Vlasta Kuzmički, 07 81 61 237 in 031 864 273). Rok za oddajo obrazca je sreda, 23. avgust 2017.

Občina Sevnica poziva k oddaji obrazcev tudi tiste oškodovane, ki sicer niso prejeli obrazcev s strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, so pa utrpeli škodo zaradi pozebe oziroma toče na površini 1 hektarja (ha) primerljivih kmetijskih površin. Za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje 1 ha njiv ali vrtov, 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč, 8 ha gozdov, 5 ha gozdnih plantaž, 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin.

Občina Sevnica


Poglejte tudi

Pošljite novico