Prerazporeditev evrov za poplačilo odškodnine po tožbi

Prerazporeditev evrov za poplačilo odškodnine po tožbi Foto: arhiv ePosavje

Na torkovi seji odbora vlade za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o izvršitvi prerazporeditev pravic porabe, in sicer z ministrstva za finance na ministrstvi za kulturo in za okolje.

3.742.535,01 €

Odškodnina za tožbo

"Sredstva se bodo med drugim porabila za urgentne nakupe opreme in najnujnejše investicijsko vzdrževanje v nacionalnih javnih zavodih s področja kulture ter poplačilo odškodnine zaradi nerealizacije Protokola med ministrstvom za okolje in občino Krško o medsebojnem sodelovanju pri umestitvi odlagališča NSRAO v prostor in zagotavljanju sredstev državnega proračuna za sofinanciranje projektov ureditve komunalne infrastrukture na območju občine," dodajajo v sporočilu.

Kot še pišejo, je odbor potrdil predlog ministrstva za finance za prerazporeditev pravic porabe na ministrstvo za okolje v višini 3.742.535,01 evra, in sicer za poplačilo odškodnine, skladno z odločitvijo Okrožnega sodišča v Krškem.

Protokoli, protokoli, protokoli

"Ministrstvo za okolje in prostor je 9. aprila 2008 skupaj z občino Krško podpisalo Protokol o medsebojnem sodelovanju pri umestitvi odlagališča NSRAO v prostor in zagotavljanju sredstev državnega proračuna za sofinanciranje projektov ureditve komunalne infrastrukture na območju občine. Ministrstvo se je zavezalo, da bo sofinanciralo projekte v komunalno infrastrukturo občine v višini 80 odstotkov stroškov celotne investicije v skupni višini 8,4 milijona evrov z dinamiko financiranja v letih 2008-2013, 1,4 milijona evrov letno, za kar bo tudi zagotovilo ustrezna finančna sredstva."

Tožba, sodba, izvržba

"Ker protokol ni bil realiziran, je občina na okrožno sodišče 4. januarja 2016 vložila tožbo, v kateri je zahtevala odškodninski zahtevek v višini 11,6 milijona evrov. Sodišče je 9. decembra 2016 odločilo, da je potrebno občini plačati 3.742.535,01 evra z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Ker je izvršba že vložena, ministrstvo za okolje pa prostih pravic porabe za ta namen nima, se sredstva zagotovijo z omenjeno prerazporeditvijo," še piše v sporočilu po seji odbora.

(bš, eP)


Poglejte tudi

Pošljite novico