Dan odprtih vrat na Ozari Brežice (FOTOGRAFIJE)

Dan odprtih vrat na Ozari Brežice (FOTOGRAFIJE) Foto: Ozara Brežice

Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja je humanitarna in neprofitna organizacija, ki deluje na področju socialnega varstva. Na naši enoti v Brežicah, delujeta 2 programa, Dnevni center in Pisarna za informiranje in svetovanje, ki je namenjena terenskemu delu.

V naše programe se vključujejo odrasle osebe s težavami v duševnem zdravju, po zaključenem psihiatričnem zdravljenju v bolnišnicah. Naši programi so namenjeni nadaljevanju rehabilitacijskega procesa oseb s težavami v duševnem zdravju v domačem okolju. Tako dnevni center ponuja dnevno in organizirano obliko psihosocialne podpore ljudem, ki potrebujejo pomoč pri uresničevanju svojih potreb ter konstruktivnemu preživljanju prostega časa.

Tako smo v torek, 10.10.2017 v sklopu brežiškega oktobra obeležili svetovni dan duševnega zdravja. Pripravili smo dan odprtih vrat s predstavitvijo biltena, dogodek smo poimenovali »Ozarina srca bijejo za duševno zdravje. Našega dogodka so se udeležili stanovalci Doma upokojencev Brežice, kakor številni predstavniki organizacij in društev s katerimi že leta sodelujemo. Številne goste sem pozdravila Ana Ferk, strokovna delavka v dnevnem centru in spregovorila o delu in življenju v naši hiši, ter predstavila številne aktivnosti, ki jih izvajamo, kakor tudi težave, ki jih zaznavamo pri delu. Svetovni dan duševnega zdravja je priložnost, da se širšo javnost opozori, da so ljudje s težavami v duševnem zdravju v hudih finančnih stiskah (so invalidsko upokojeni ali pa so prejemniki denarnih socialnih pomoči), živijo na obrobju družbe, so pogosto socialno izključeni, kar še poglablja njihove duševne stiske. Zato se na Ozari trudimo, da vzpostavljamo prijetno, varno in sproščeno okolje za vsakega, ki vstopi v našo hišo.

V nadaljevanju so lahko gostje spremljali kulturni program, kjer so naši uporabniki (Nataša Slakonja, Jože Kovač, Ivan Zupanc, Dane Kovač, Mojca Kapčič, Suzana Lapuh), zbrani v literarnem krožku pod vodstvom prostovoljke ga. Ane Kostanjšek predstavili letošnjo številko biltena Ozarina srca. Po zaključenem programu smo druženje nadaljevali v ozarini kuhinji, ob pesmih in prijetnem pogovoru.

Pripravila: Ana Ferk, univ.dipl.soc.del.
Strokovna delavka v Dnevnem centru Brežice

FOTOGRAFIJE (7)


Poglejte tudi