V Zdravstvenem domu Brežice sedem novih štipendistov

V Zdravstvenem domu Brežice sedem novih štipendistov Foto: arhiv ePosavje

Kot so sporočili iz Zdravstvenega doma Brežice, so bili uspešno izbrani na javnem razpisu za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za študijsko leto 2017/2018 v okviru operacije "Regijska štipendijska shema - Posavska statistična regija", ki je del kohezijske regije Vzhodna Slovenija, izvedla pa ga je Regionalna razvojna agencija Posavje.

Šest štipendistov splošne medicine in en štipendist farmacije

160-urno delovno prakso bodo opravili v več delih

V Brežicah bodo tako upravičeni do 50% sofinanciranja dodeljene in izplačane kadrovske štipendije za šest štipendistov 1. in 2. letnika magistrskega programa splošna medicina ter za enega štipendista 3. letnika magistrskega programa farmacija, v skupni vrednosti 8.400 evrov. Zdravstveni dom Brežice bo tako štipendistom omogočil opravljanje 160 urne delovne prakse v študijskem letu, prakso pa bodo lahko opravili v več delih.

Po končanem izobraževanju pogodba o zaposlitvi

"Po končanem izobraževalnem programu se bo s štipendisti sklenila pogodba o zaposlitvi na ustrezno delovno mesto, oz. takšno delovno mesto, ki bo ustrezalo zaključeni ravni izobrazbe in področju izobraževanja štipendistov," dodajajo v sporočilu.

Sredstva iz evropske kohezijske politike

Kot še sporočajo, "so sredstva so pridobljena iz sredstev evropske kohezijske politike, ki se delodajalcu izplačujejo posredno preko izvajalca javnega pooblastila iz proračuna Evropske unije in proračuna Republike Slovenije. Sofinanciranje kadrovskih štipendij bo zagotovljeno do zaključka izobraževanja posameznega štipendista, ki je del projekta delodajalca oziroma za kadrovske štipendije, izplačane, najkasneje do 31. oktobra 2022."

(bš)


Poglejte tudi