Med naj prostovoljci PGD Videm ob Savi, Sandi Lekše in Darko Anžiček

Med naj prostovoljci PGD Videm ob Savi, Sandi Lekše in Darko Anžiček Foto: Občina Krško

Ob Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki je v torek v soorganizaciji Slovenske filantropije in Občine Krško potekal v krškem kulturnem domu, so podelili priznanja občinam, šolam, mentorjem in zaposlenim v javni upravi, ki so se posebej izkazali na področju prostovoljstva.

Med občinami, ki so ponovne prejele naziv Prostovoljstvu prijazna občina, je tudi Občina Krško, Naj prostovoljec, zaposlen v javni upravi je Darko Anžiček, zaposlen na Občini Krško. Ob tem so podelili tudi priznanja prostovoljcem v občini Krško. Po izboru občanov je naziv Naj prostovoljska organizacija leta 2017 v občini Krško prejelo PGD Videm ob Savi, naziv Naj prostovoljec leta 2017 pa Sandi Lekše.

Uvodoma je prostovoljce in predstavnike občin in osnovnih šol pozdravil gostitelj župan občine Krško mag. Miran Stanko, ki je poudaril pomen prostovoljstva. Tudi letos so v občini Krško posebno pozornost namenili domačim prostovoljskim organizacijam in posameznikom. Za naziv naj prostovoljska organizacija leta 2017 so se potegovale tri organizacije, in sicer Društvo upokojencev Krško, Prostovoljno gasilsko društvo Videm ob Savi in Zveza prijateljev mladine Krško. Po izboru občanov je ta naziv pripadel Prostovoljnemu gasilskemu društvu Videm ob Savi, ki letos obeležuje 130 let delovanja. Pripadnost članov je bila in je še danes tista, ki goji tradicijo ter predstavlja odličnost pri dobrodelnosti v domačem kraju. Zavedajo se svoje odgovornosti, zato skušajo z novimi idejami in pridobivanjem novih znanj ter mladih članov uresničevati poslanstvo in zagotoviti usklajen razvoj.

Med prostovoljci posamezniki je bilo predlaganih več kandidatov, in sicer Alenka Preskar, Anica Ivnik, Branko Turnšek, Darko Anžiček, Ivan Šturbej, Nazmija Hasanovič in Sandi Lekše. Slednji je prejel največ glasov občanov in tako prejel naziv Naj prostovoljec leta 2017 v občini Krško. Sandi Lekše je aktiven gasilec 23 let v domačem PGD Veliki Kamen. Bil je vodja prireditve Koprivniška noč, s katero v kraju zbirajo sredstva za dobrobit ožje lokalne skupnosti, kot npr. za nabavo gasilske opreme, defibrilatorja ipd. V letu 2017 je bil idejni vodja prometno-varnostne akcije »Kdo te bo peljal domov«.

Naziv Naj prostovoljec, zaposlen v javni upravi, je letos Slovenska filantropija podelila Darku Anžičku z Občine Krško, ki je v lanskem letu opravil 700 ur prostovoljskega dela. Kot prostovoljec deluje na različnih področjih: je inštruktor v Društvu potapljačev VIDRA, dolgoletni član Štaba CZ Občine Krško, ustanovni član Lions kluba Krško in deluje na področju medsebojne pomoči, še posebej otrokom in mladostnikom, ostarelim, bolnim in nemočnim ljudem, in na področju varovanja okolja. Je pobudnik ustanovitve podvodne reševalne postaje Krško. Posebno se je izkazal kot pobudnik, organizator in udeleženec številnih ekoloških akcij čiščenja rek, jezer in morja. Kot inštruktor skrbi za izobraževanje in usposabljanje novih rodov potapljačev in reševalcev. S svojim delom Darko Anžiček daje odličen vzor mlajšim generacijam ter promovira pomembnost prispevka vsakega posameznika na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Za izkazovanje vrhunske strokovne usposobljenosti, izkušenosti, operativne aktivnosti in uspešnosti na področju podvodne reševalne dejavnosti na državni ravni je Darko Anžiček prejel zlati znak Podvodne reševalne službe Slovenije.

Dve posebni priznanji v tej kategoriji je Slovenska filantropija podelila še Branislavu Vujičiču, zaposlenemu na Ministrstvu za finance, in mag. Jožetu Končanu, zaposlenemu v Državnemu zboru RS.

Sicer pa so letos za aktivno spodbujanje prostovoljstva občanov in podporo delovanju prostovoljcev in prostovoljskih organizacij naziv Prostovoljstvu prijazno mesto prvič pridobile občine Grosuplje, Kočevje, MO Kranj, Medvode, Postojna, Tržič in Vodice. Že prejet naziv v prejšnjih letih pa so potrdile občine Črna na Koroškem, Gornja Radgona, Hrpelje-Kozina, Kamnik, Krško, Laško, MO Ljubljana, MO Murska Sobota, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Sevnica, Sežana, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Trbovlje, MO Velenje in Žalec. Podelili so še nazive Naj mentor prostovoljcev, ki so jih prejeli Zdenka Katkič iz Društva Šola zdravja, Natalija Gajič za delo v projektu Mednarodni filmski festival Kino Otok, Marko Verdenik iz Združenja DrogArt in Zoran Simonović za delo v projektu Vakcinet. Posebno priznanje za življenjsko delo na področju mentorstva prostovoljcem je prejela Marta Vodeb Bonač.

Med osnovnimi šolami so naziv Junaki našega časa prejele OŠ Antona Aškerca Velenje, OŠ G5rad, OŠ Kuzma, OŠ Livada Ljubljana, OŠ Lucija, OŠ Maksa Durjave Maribor, OŠ Miren - POŠ Bilje, OŠ Preska, OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Sladki Vrh, OŠ Šmartno pri Litiji, OŠ Toneta Čufarja Ljubljana, OŠ Vransko – Tabor, OŠ Zreče, med srednjimi šolami pa Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Dijaški dom Antona Martina Slomška Maribor, Gimnazija Celje – Center, Srednja šola Črnomelj, Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica in Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto.

Občina Krško

FOTOGRAFIJE (13)


Poglejte tudi