Rekonstrukcija občinske ceste Radna–Konjsko

Rekonstrukcija občinske ceste Radna–Konjsko Foto: arhiv ePosavje

V izvajanju je rekonstrukcija cestišča na 420-metrskem odseku občinske ceste na relaciji Laze pri Boštanju–Konjsko, in sicer od naselja Radna v smeri proti Konjskem.

Sočasno z ureditvijo nove asfaltne prevleke bo urejeno tudi odvajanje zalednih in meteornih voda.

Občina Sevnica


Poglejte tudi

Pošljite novico