Začetek obnove mostu na cesti Bučerca – Ponikve - Anže (FOTO)

Začetek obnove mostu na cesti Bučerca – Ponikve - Anže (FOTO) Foto: Občina Krško

Konec junija oz. v začetku julija so se začela dela obnove mostu na cesti Bučerca – Ponikve – Anže v naselju Anže, ki bodo predvidoma trajala do konca avgusta.

Hkrati z obnovo že precej dotrajanega mostu bo Občina Krško uredila tudi strugo potoka Brestanica približno 20 metrov gor - in dolvodno. Skupna vrednost naložbe znaša 76.000 evrov.

V času del bo na tem odseku popolna zapora, obvoz pa je možen skozi Krško oz. Zdole.

Občina Krško

FOTOGRAFIJE (3)


Poglejte tudi

Pošljite novico