Izobraževanje vodnikov za vodenje po Jurkovi učni poti

Izobraževanje vodnikov za vodenje po Jurkovi učni poti Foto: arhiv ePosavje

Lisca se kot eden najbolj prepoznavnih vrhov Posavja lepo razvija kot turistična, športno-rekreacijska in tudi vzgojno-izobraževalna destinacija. Ker je to ena osrednjih turističnih točk občine, je pomembno vključena v aktualno pripravo strategije za razvoj turizma sevniške občine, ki bo izdelana v letošnjem letu. Pomembna in v letošnjem letu aktualna vsebina je tudi projekt Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje.

Cilj projekta je povezovanje naravne in kulturne dediščine območja Lisce ter krepitev sodelovanja lokalnih ponudnikov za oblikovanje turističnega produkta, namenjenega lokalnemu prebivalstvu, obiskovalcem v regiji in turistom iz tujine. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.#

Projekt izvaja Občina Sevnica z več partnerji, pomemben segment pa je tudi vključevanje zainteresirane javnosti, ki z različnimi pogledi in predlogi pomembno prispeva k še boljšim in v lokalnem prostoru usklajenim ciljem. V sklopu projekta zainteresirane vabimo k udeležbi na izobraževalne delavnice za izobraževanje vodnikov za vodenje po Jurkovi učni poti. Cilj je skupaj pripraviti vsebine, ki jih bodo lahko v okviru izobraževalnih dejavnosti na Lisci koristile osnovne šole in drugi uporabniki. V septembru 2018 bo organiziranih pet delavnic, ki jih bo vodil Dušan Klenovšek iz Kozjanskega parka. Prijave so odprte do 31. avgusta 2018, pošljete pa jih lahko na e-naslov vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si.

Občinska uprava Občine Sevnica


Poglejte tudi