Drugo srečanje ustvarjalcev turističnih zgodb Posavja (FOTO)

Drugo srečanje ustvarjalcev turističnih zgodb Posavja (FOTO) Foto: RRA Posavje

V torek je v prostorih Galerije Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, potekalo drugo srečanje ključnih partnerjev turističnih zgodb Posavja tokrat s poudarkom na kulturnih turističnih projektih.

Srečanje je potekalo v sklopu projekta Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje, ki ga izvaja Regionalna razvojna agencija Posavje. Dogodek je vodil mag. Niko Slavnič ob strokovni podpori dr. Aleša Gačnika.

Namen srečanja je bil seznanitev s projektom na področju kulture, katerega ključni cilji so digitalizacija in organizirana promocija destinacije, sooblikovanje integralnih turističnih produktov in 5-zvezdičnih doživetij ter dvig konkurenčnosti in prepoznavnosti posavskega turizma. Srečanje so se udeležili predstavniki občin, predstavniki gospodarstva, izobraževalnih in razvojnih institucij, predstavniki različnih kulturnih organizacij, društev in zavodov ter seveda turistični ponudniki iz Posavja

Uvodoma je župan Kostanjevice Ladko Petretič nagovoril vse navzoče in pozdravil začetek izvajanja projekta, ki bo v korist tudi Kostanjevici na Krki. V nadaljevanju je direktor galerije Goran Milovanović na kratko predstavil galerijo in zaželel dobro sodelovanje v turizmu. Sledilo je zanimivo predavanja Žige Novaka, direktorja in ustanovitelja Orehovega gaja o turističnih doživetjih s konkretnimi primeri s področja turizma in predlogi za Posavje.

Aleksander Bohinc, direktor podjetja Borbona Catering, je predstavil sofinanciran projekt pod imenom Dolenjske Benetke, ki odpira nove, bolj komercialne turistične priložnosti v Kostanjevici na Krki, skupaj z Vilo Castanea in številnimi lokalnimi partnerji.

Po kosilu je sledil intenziven delavniški del mag. Nika Slavniča, na katerem se je predstavilo kar šest povsem novih ITP projektov udeležencev, med katerimi smo nagradili tri najboljše projekte. Program nadaljnjih aktivnosti v okviru oblikovanja integralnih turističnih produktov in 5-zvezdičnih doživetij bo objavljen na spletni strani www.rra-posavje.si in www.posavje.com. Naslednje srečanje bo potekalo 18. septembra na gradu Mokrice.

RRA Posavje

FOTOGRAFIJE (4)


Poglejte tudi