Sevnica: Trajnostno naravnane prometne posodobitve središča

Sevnica: Trajnostno naravnane prometne posodobitve središča Foto: arhiv ePosavje

Osrčje Sevnice je s prenovo ploščadi in okolice spomenika na Trgu svobode urejeno in prijaznejšo podobo dobilo že v lanskem letu. Za celovito prometno ureditev tega območja pa bosta v letu 2019 poskrbela še dva večja projekta, ureditev parkirišča pri železniški postaji in ureditev odseka Kvedrove ceste, za katera je Občina Sevnica uspešno pridobila nepovratna sofinancerska sredstva evropske kohezijske politike.

Osrednji cilj projekta z imenom ureditev lokalne zbirne ceste (LZ) na odseku Kvedrove ceste – parkirišče pri železniški postaji je vzpostavitev trajnostno naravnanega prevoza občanov in drugih uporabnikov javnega potniškega prometa, hkrati pa tudi razbremenitev prometa v mestnem središču. Namen investicije je vsaj del voznikov osebnih avtomobilov preusmeriti na bolj trajnostne oblike mobilnosti. Namreč, z možnostjo uporabe urejenega, sodobnega in prostornega vozišča tipa P+R ob železniški postaji bo tamkajšnji promet bistveno bolj prijazen in varen, potrebe po uporabi osebnega vozila manjše, skrajšale pa se bodo tudi dolžine poti, opravljene z osebnimi vozili.

Izvedba bo zajemala izgradnjo sistema vozlišča P+R ob železniški postaji z ureditvijo 42 parkirnih mest, od tega bosta dve parkirni mesti namenjeni za invalide. Urejena bo vertikalna in horizontalna signalizacija, umeščeno bo stojalo za parkiranje 40 koles in 4 polnilne postaje za električna vozila. Med drugimi ureditvami bo izvedena spremljajoča komunalna infrastruktura in ustrezne zasaditve. Občina Sevnica je projekt prijavila na Javni razpis Ukrepi trajnostne mobilnosti – vozlišča P+R (JR- UTM_P+R/2017). Prejela je sklep za nepovratna sredstva evropske kohezijske politike v višini 136.480 evrov, delež Občine Sevnica pri izvedbi projekta pa bo znašal 85.800 evrov.

Z zgoraj opisanim je usklajen projekt ureditve Kvedrove ceste, ki ga je Občina Sevnica prijavila na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR- UTM_1/2017). Rekonstrukcija Kvedrove ceste bo z namenom ureditve parkiranja na območju železniške in avtobusne postaje zajela območje od priključka R3-679/3909 Sevnica–Brestanica pri železniški postaji do krožnega križišča pri avtobusni postaji, v skupni dolžini dobrih 350 metrov.

Spremenjen bo režim parkirišča pri železniški postaji ob cesti oziroma ob drevoredu, kjer je načrtovano avtobusno postajališče s predvidenimi štirimi prostori za parkiranje avtobusov. Od železniške do sedanje avtobusne postaje bo urejen hodnik za pešce, zgrajena bo javna razsvetljava, umeščena bo meteorna kanalizacija. Načrtovana je še ureditev umirjanja prometa z asfaltnimi grbinami na območju prehodov za pešce. Občina Sevnica je podpisala pogodbo za nepovratna sredstva evropske kohezijske politike v višini 88.250 evrov, 154.480 evrov pa bo za izvedbo celovite urejenosti tega dela mesta k projektu namenila iz občinskega proračuna.

Občina Sevnica


Poglejte tudi