Izgradnja krške obvoznice poteka po načrtih

Izgradnja krške obvoznice poteka po načrtih Foto: Občina Krško

Kot so sporočili z Občine Krško, dela na izgradnji krške obvoznice potekajo po načrtih. Kot pravijo, so dela v polnem zamahu, v skladu s terminskim planom bo tretji krški most čez Savo odprt v marcu prihodnje leto, celotna obvoznica, vključno z južnim krakom skozi Žadovinek, pa bo zaključena jeseni prihodnje leto.

Dela na krški obvoznici po načrtih

Po besedah skrbnika in vodje projekta na Občini Krško Rafka Županca trenutno na cesti Krško – Vrbina poteka ureditev komunalnih vodov, v zaključni fazi je gradnja opornega zidu. V Žadovinku urejajo nasip med obstoječim križiščem pri trgovskem centru, pri novem mostu pa poteka gradnja krožišča in priključne ceste proti Megadomu, na mostu trenutno polaganje kabelske kanalizacije v mostno konstrukcijo in izvedba hidroizolacije s pripravo za asfaltiranje.

14,3 milijona evrov, 8,73 milijonov iz evropskega sklada

"Ocenjena vrednost južnega dela obvoznice vključno z gradnjo mostu, gradnjo krožišča na desnem bregu Save, rekonstrukcijo ceste Krško – Vrbina in novogradnjo obvoznice v Žadovinku znaša 14,3 milijona evrov (v tej vrednosti so  zajeti tudi stroški nakupa zemljišč, izdelava projektne dokumentacij, …). Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je bilo za to naložbo odobrenih 8,73 milijona evrov," dodajajo na Občini Krško.

Južni del obvoznice

Južni del obvoznice bo potekal od starega mostu po rekonstruirani obstoječi lokalni cesti Krško – Vrbina na levem bregu Save do že zgrajene krožišča in ceste na visokovodnem nasipu. V krožišču se bo obvoznica odcepila na novi most čez Savo pri Žadovinku in nadaljevala po novozgrajenem delu ceste mimo industrijske cone Žadovinek preko novega krožišča do priključka na obstoječe cesto Drnovo – Krško.

(Občina Krško, bš, eP)


Poglejte tudi