37. razstava Društva rejcev malih živali Brežice (FOTO)

37. razstava Društva rejcev malih živali Brežice (FOTO) Foto: Anton Hruševar

Leto je naokoli in tako so ljubitelji malih pasemskih živali, včlanjeni v Društvo rejcev malih živalil Brežice, ponovno predstavili trud svojega celoletnega dela pri gojitvi in vzreji svojih ljubljencev.

Letošnje razstave so se v petek udeležili tudi otroci šol iz brežiške, krške, kostanjeviške, sevniške občine in Bistrice ob Sotli. Kot je dejal predsednik razstavnega odbora Ivan Lopatič, so v petek organiziranim šolskim skupinam ponudili brezplačni ogled.

Letos je 27 raztavljalcev razstavilo okoli 456 živali. Vsi tisti,kateri so si prišli na ogled razstave so imeli kaj videti,lahko so jih tudi kupili, si izmenjavali mnenja glede same prehrane malih pasemskih žival,hkrati pa postajajo takšne razstave tudi sestavni del vzgojno izobraževalne dejavnosti tako otrokom kot odraslim.

Anton Hruševar

FOTOGRAFIJE (22)


Poglejte tudi