Dela na krški obvoznici potekajo po načrtih, čez most že marca

Dela na krški obvoznici potekajo po načrtih, čez most že marca Foto: Ansat TV

V poletnih mesecih so se začela dela rekonstrukcije lokalne ceste Krško - Vrbina, obvoznice pod Vipapom, ter izgradnja nove obvoznice na desnem bregu Save s krožiščem pri novem mestu na območju Žadovinka. Dela intenzivno potekajo, v skladu s terminskim planom bo tretji most odprt marca, celotna obvoznica z južnim krakom čez Žadovinek in na krožišče "pod daljnovodi" pa jeseni prihodnje leto.

Dela na obvoznici intenzivno potekajo

Južni del obvoznice bo potekal mimo starega mostu po rekonstruirani cesti pod Vipapom na levem bregu Save do že zgrajenega krožišča na visokovodnem nasipu. Obvoznica se bo nato čez novozgrajeni most čez reko Savo nadaljevala na novo krožišče v Žadovinku, od tam pa v dva kraka. Do izgradnje zadnjega dela obvoznice čez Žadovinek na krožišče "pod daljnovodi" bo promet potekal mimo Megadoma in Tuša na križišče pri "šopingu".

Dela na obvoznici intenzivno potekajo, na mostu ter dovozni cesti do mosta opravljajo asfalterska dela. Gre za del, ki naj bi pomenil ključni element pred zimo. Potrebno bo namestiti še ograjo in vse ostalo, tako da bi lahko bil objekt do konca leta pripravljen na tehnični pregled.

 

Miran Stanko, župan Občine Krško, o delih na obvoznici

Stanko: "Most bi bil lahko do konca leta pripravljen na tehnični pregled"

"Dela na obvoznici intenzivno potekajo, na mostu ter dovozni cesti do mosta opravljajo asfalterska dela. Gre za del, ki naj bi pomenil ključni element pred zimo. Potrebno bo namestiti še ograjo in vse ostalo, tako da bi lahko bil objekt do konca leta pripravljen na tehnični pregled," je za Ansat TV povedal krški župan. Za del obvoznice pod Vipapom je v kratkem predvideno asfaltiranje. Stanko ob tem pravi, da naj bi bil tudi ta del z grobim asfaltom dokončan do konca leta. "Skozi gradbišče bo sproščen za promet, naslednje leto, ko bodo razmere dopuščale, se bo zaasfaltiran zaključni sloj in zaključevala ostala dela, nevezana na promet. Tako bo promet stekel do konca leta," dodaja Stanko.

Krška obvoznica od hidroelektrarne Krško mimo Vipapa, čez novi most v Žadovinku in na krožišče pri novem nakupovalnem centru bi tako bila v funkciji konec naslednjega leta.

Če bo šlo vse po načrtih, marca prihodnje leto že čez novi most

Aprila naslednje leto bodo cesto pod Vipapom še enkrat zaprli ter položili zaključni sloj asfalta in če bo šlo vse po načrtih, bodo most čez Savo odprli že marca prihodnje leto. "Tiha želja je, da bi se to zgodilo malo prej. Marec naslednje leto je rok, ko bosta končani obvoznica pod Vipapom in most čez Savo," za Ansat TV še dodaja krški župan. Krška obvoznica od hidroelektrarne Krško mimo Vipapa, čez novi most v Žadovinku in na krožišče pri novem nakupovalnem centru bi tako bila v funkciji konec naslednjega leta.

(bš)


Poglejte tudi