O pešconi v starem Krškem tudi družba Savaprojekt

O pešconi v starem Krškem tudi družba Savaprojekt Foto: arhiv ePosavje

Društvo Zeleni krog je prejšnji teden predstavilo pobudi o odprtju nove pešcone v starem mestnem jedru Krškega. V nadaljevanju novice v izvirniku objavljamo sporočilo, ki smo ga prejeli na naš elektronski naslov ePosavje@gmail.com:

Krško, oktober 2011 - Na pobudo Zelenega kroga Krško, da bi zaprli Cesto krških žrtev v starem mestnem jedru Krškega za ves promet, so se odzvali v krškem podjetju Savaprojekt, ki se že desetletja ukvarja s prostorskim načrtovanjem. Kot strokovnjaki ocenjujejo, da je za oživljanje mestnega jedra Krškega potrebno najprej in prvenstveno pripeljati več prebivalcev, predvsem mladih družin. To je osnova za revitalizacijo jedra, za katero pa je potrebnih kar nekaj pogojev, kot so poceni gradnja, vrtec in osnovna šola ter druge dejavnosti. Kot poudarja glavni direktor Peter Žigante, trenutno še ni čas za zaprtje mestnega jedra.

Kot poudarjajo v podjetju Savaprojekt, je občina Krško s prenovo oziroma revitalizacijo mestnega jedra začela že v 80. letih prejšnjega stoletja. Takrat je Urbanistični inštitut SR Slovenije v letu 1981 izdelal Prvine načrta prenove historičnega jedra mesta Krško. V letu 1996 pa je podjetje Savaprojekt po naročilu okoljskega ministrstva izdelalo Zasnovo prometne ureditve in ureditve obrežja reke Save na območju starega mestnega jedra Krško zaradi graditve HE Krško, ki je vključevala številne elemente oživitve mestnega jedra. V 90. letih je bila obnova prekinjena, vendar zasnove in strokovne podlage še obstajajo. Vse pa temeljijo na tem, da je pri oživljanju mestnega jedra potrebno najprej le-tega v večji meri poseliti in temu primerno oblikovati pogoje za življenje, ga opremiti z dejavnostmi, tudi in predvsem za mlade, kot so vrtec, osnovna šola, lokali, …Skratka, oblikovati upravno središče z vsemi dejavnostmi, na katere lahko Občina vpliva, torej netržne dejavnosti, kot je na primer glasbena šola.

»Primarni problem starega mestnega jedra je število ljudi, ki tam živijo. Dokler ne bo mestno jedro imelo ca. 2000 prebivalcev, predvsem mladih družin, ne bo zaživelo, in le na ta način lahko pripeljemo tja nove dejavnosti, lokale, » poudarja glavni direktor Peter Žigante. » Zato zaenkrat še ni čas za zaprtje Ceste krških žrtev v mestnem jedru, trenutno je ta ulica lahko le prvenstveno peščeva cona, kar pomeni tudi drugačen pristop k načinu urejanja ulice. Ideja oziroma pobuda o popolnem zaprtju ulice bo kasneje lahko prišla tudi od prebivalcev samih, » še dodaja.

(bš, ep)


Poglejte tudi