Zakonski in družinski inštitut v oktobru 2011

Zakonski in družinski inštitut v oktobru 2011 Grafika: ePosavje

Jesen je čas, ko začnejo teči številni programi, s katerimi lahko koristno poskrbimo zase in svoje bližnje. Del tovrstne ponudbe predstavljajo tudi predavanja, delavnice in terapevtske skupine.

Dve predavanji

Na Zakonskem in družinskem inštitutu so v oktobru v Krškem v Hotelu City izvedli dve predavanji.

Prvo je nosilo naslov »Je terapija za tiste, ki so malo čez les, ali za tiste, ki se cenijo?« in je bilo namenjeno poljudnemu spoznavanju s pojmom zakonske in družinske terapije ter razbijanju predsodkov. Na njem smo zvedeli, da terapevtsko pomoč lahko poiščemo v primeru zakonskih in družinskih konfliktov, izgube partnerja, nasilja, zasvojenosti, nizke samozavesti, težav v komunikaciji, depresije in tesnobnih motenj. Srečanja pa potekajo v obliki tedenskega pogovora z ustrezno usposobljenim terapevtom in se jih lahko udeležujete sami, v paru ali kot družina.

Drugo z naslovom »Trgatev, mošt in vino - vir radosti ali vir stiske in trpljenja?« pa je bilo namenjeno problematiki odraslih otrok alkoholikov. Ta tematika je v našem vinorodnem okolju pogosto spregledana, čeprav med nami živi veliko odraslih, katerih otroštvo je bilo grenko zaznamovano zaradi opitosti vsaj enega od staršev in z njo povezanih posledic. Četudi ne postanejo tudi sami alkoholiki ali se zapletejo v nasilne odnose, pa pogosto nosijo poseben pečat, ki zaznamuje njihovo doživljanje sebe in najbližje odnose. V oktobru je začela z rednimi srečanji tudi zaprta terapevtska skupina za ženske »Ženska v odnosih«.

Ciklus delavnic za pare

Prav tako pa se je začel tudi ciklus delavnic za pare, ki želijo zavestno graditi in obogatiti svoj odnos, preden težave sploh nastopijo oz. nas prerastejo. Brezplačna mesečna srečanja potekajo v Artičah in se jim lahko še pridružite, več informacij pa dobite na www.zdi-nm.si ali 031/ 489 309. Programe sofinancirajo MDDSZ in nekatere lokalne občine (Krško, Novo mesto, Trebnje, Brežice).

Zakonski in družinski inštitut


Poglejte tudi