Volitve '18 (Krško): Miran Stanko napovedal vnovično kandidaturo

Volitve '18 (Krško): Miran Stanko napovedal vnovično kandidaturo Foto: ePosavje.com

Dosedanji župan Občine Krško Miran Stanko je ponedeljek napovedal vnovično kandidaturo za župana na prihajajočih lokalnih volitvah. Kot pravi, želi nadaljevati po začrtani poti naložb ob sodelovanju in povezovanju vseh.

  Izjava za AnsatTV


"Nadaljevati po začrtani poti naložb"

Številne dokončane naložbe

Kot je dejal na ponedeljkovi novinarski konferenci, "čuti odgovornost, da nadaljuje in zaključi številne že začrtane naložbe." V zadnjih štirih letih so v občini realizirali za 54,3 milijona evrov investicijskih odhodkov, med dokončanimi naložbami in tistimi v teku pa Stanko izpostavil projekt izgradnje krške obvoznice, modernnizacijo občinskih in državnih cest, obnovo starega mestnega jedra Krškega, 2666 priključenih gospodinjstev na širokopasovne povezave, končan projekt hidravličnih izboljšav vodovodnega omrežja ter še številne druge projekte, od ureditve poslovilnih objektov v Brestanici, Podbočju, na Raki do obnove osnovnih šole v Krškem, Leskovcu pri Krškem, Brestanici, Koprivnici in v Podbočju ter do novogradnje vrtca v Brestanici, obnovo velike dvorane Kulturnega doma Krško in napredovanju projekta širitve in dograditve Valvasorjeve knjižnice Krško. Za omenjeni projekt pravi, da se bodo na lokaciji začele arheološke raziskave, projekt pa naj bi bil dokončan najkasneje v letu 2020.

In kako naprej?

Med prednostne naloge s področja cestne infrastrukture Stanko uvršče dokončanje krške obvoznice, obnove državnih cest Krško - Zdole, Drnovo - Križaj, Senovo - Podsreda in izgradnjo Vrbinske ceste, pri razvoju gospodarstva in turizma prednost daje razvojnim projektom domačih podjetij ter iskanju novih vlagateljev in podjetij v poslovnih conah, s področja komunalne infrastrukure pa bo ključno dokočanje kanalizacijskih sistemov z nadaljevanjem izgradnjem sistema Gorica - Jelše in na Raki, hkrati pa pospeševanje gradnje malih čistilnih naprav. "Cilj je, da bi do konca naslednjega mandata imeli čimveč naselij z urejeno kanalizacijo in vodovodom" dodaja. 

  O projektih


Nova OŠ dr. Mihajla Rostoharja, nov vrtec na Senovem

Med začrtanimi projekti bo glanvi projekt novogradnja OŠ dr. Mihajla Rostoharja s podzemnimi garažami in ostalimi spremljajočimi objekti na območju, prvotno predvidenem za novo knjižnico v starem mestnem jedru Krškega, prav tako na Senovem načrtujejo izgradnjo novega nizkoenergetskega vrtca, v Velikem Podlogu pa novo podružnično šolo in vrtec. Telovadnico pri OŠ Adama Bohoriča v Brestanici in telovadnico pri OŠ XIV. divizije ter bližnji Dom XIV. divizije čaka energetska sanacija, večje obnove bo deležna šola v Koprivnici, na Zdolah pa se bo začela gradnja večnamenskega doma in vrtca.

Dnevni center v "podmornici", nov blok varovanih stanovanj

S področja skrbi za starejše bosta pomembna projekta vzpostavitev dnevnega centra za starejše v prostorih "podmornice" na Vidmu, za ta projekt že tečejo zadnji pogovori o odkupu objekta, prav tako pa bo sledila gradnja drugega bloka 24 varovanih stanovanj na Griču. Stanko je napovedal tudi pilotni projekt integrirane oskrbe starejših na domu, "za mlade pa bo predvsem v starem mestnem jedru Kršekga potrebno zagotoviti več stanovanj."

Participativni proračun

"V prihodnje si želimo še tesnejšega sodelovanja z občani," dodaja dosedanji župan. Še v tem letu je tako napovedal prve korake k vzpostavitvi participativnega proračuna, ko bodo občanke in občani "imeli možnosti predlagati, kateri projekti so po njihovem nujni."

 Foto: ePosavje.com

Nosilci liste v krški občini

Slovenska ljudska stranka v Krškem je predstavila tudi nosilce liste, to so Vlado Grahovac, Jože Slivšek, Miran Stanko, Franc Lekše in Janez Barbič. Stanko pravi, "da kakorkoli se bodo volitve iztekle, bo potrebno sodelovanje in dogovori", slogan "Za sodelovanje z vsemi" iz volitev 2014 ostaja tudi tokrat

(bš) 


Poglejte tudi