Volitve '18 (Brežice): Andrej Gerjevič kandidat liste SONCE

Volitve '18 (Brežice): Andrej Gerjevič kandidat liste SONCE Grafika: Neodvina lista Sonce

V nadaljevanju zapisa objavljamo izjavo za javnost neodvisne liste SONCE, ki bo na lokalnih volitvah v Brežicah nastopila s svojim županskim kandidatom.

Izjava v izvirniku:

Neodvisna lista SONCE je uspešno izpeljala predstavitveno novinarsko konferenco, ki je potekala 8. oktobra 2018, ob 14.00 uri, v Bubka Baru v Artičah. Predstavili so: Realizacijo programa 2014 – 2018, kandidate neodvisne liste Sonce, kandidata za župana, ter program konkretnih projektov 2018 – 2022.

KONKRETNO. ANDREJ GERJEVIČ.

Na prihajajočih lokalnih volitvah bo v občini Brežice nastopila s svojo listo kandidatov tudi Neodvisna lista SONCE z neodvisnim kandidatom za župana Občine Brežice, Andrejem Gerjevič, gospodarstvenikom, ki bo župan konkretnih projektov.

Mladostniška leta je preživel v Brežicah. Veselje do športa pa ga je pripeljalo do poklica učitelja telesne vzgoje, vendar je zaradi številnih športnih poškodb ugotovil, da bo v življenju moral iskati drugo poklicno pot in začel razmišljati o delu v gospodarstvu.

Po končanem študiju organizacije dela se je zaposlil v Tovarni papirja in celuloze v Krškem in kmalu napredoval v področnega vodjo prodaje. Iskanje novih izzivov ga je pripeljalo v Petrol, kjer je kot direktor maloprodaje vodil poslovanje 40 bencinskih servisov z 200 zaposlenimi. V svoji 15-letni karieri v Petrolu je delal na mnogih lokacijah - v Brežicah, Novem mestu, Celju, Ljubljani in tudi Zagrebu. Želja po delovanju v domačem okolju je bila vedno večja in zato je sprejel delo direktorja Lokalne energetske agencije v Krškem, katere naloga je bila promoviranje in implementacija obnovljivih virov in učinkovite rabe energije na področju Posavja in Dolenjske. Agencija je delovala na osnovi pogodbe med občino Krško in evropskim komisariatom za energetiko v Bruslju. Pri tem delu je bil zelo uspešen, saj je bila Občina Krško izbrana za energetsko najučinkovitejšo občino v Sloveniji. V treh letih so realizirali vse zastavljene cilje iz te pogodbe. Trenutno je zaposlen v največjem posavskem izvozniku, v podjetju Vipap Krško, kjer dela v mednarodnem poslovnem okolju predvsem na madžarskem in romunskem trgu.

PROGRAM NEODVISNA LISTA SONCE (2018 - 2022)

Čista pitna voda, odvoz smeti in čiščenje, izgradnja kanalizacije, pločniki, javna razsvetljava, urejena cestna infrastruktura so pravice občanov in dolžnost občine, predvsem župana, da jih uredi in izgradi v skladu s potrebami občanov, upoštevanjem enakomernega razvoja in modernizacije po celotni občini.

ČAS JE ZA NOVO POGLAVJE RAZVOJA OBČINE BREŽICE

Gospodarstvenik Andrej GERJEVIČ, neodvisen kandidat za župana Občine Brežice in uspešna neodvisna kandidatna lista, z znanjem in izkušnjami v gospodarstvu za svetnice in svetnike Občine Brežice, so ključ da odpremo novo poglavje razvoja Občine Brežice.

Neodvisna lista SONCE s svojim dosedanjim delovanjem vedno vzpodbuja in opozarja na nujnost realizacije ključnih razvojnih projektov v Občini Brežice, smo se povezali v ekipo delovnih in uspešnih posameznikov, ki je pripravljena prevzeti odgovornost za realizacijo razvojnega programa Občine Brežice za naslednjo mandatno obdobje. Občina Brežice s svojim dosedanjim izvajanjem razvojnega programa s strani župana občine Brežice zamuja s konkretnimi projekti in smelimi pristopi za večjo učinkovitost in konkurenčnost ter prepoznavnost Brežic v slovenskem in širšem mednarodnem prostoru. Ne dosegamo nobenih posebej vidnih in konkurenčnih kazalnikov in rezultatov na področju gospodarstva in infrastrukture za večjo kvaliteto življenja v naši občini. To bomo spremenili.

PROGRAMSKA IZHODIŠČA

1. Ustanovitev občinskega stanovanjskega sklada za izgradnjo novih stanovanjskih enot za mlade in mlade družine, ter ga povezati s stanovanjskim skladom Slovenije. Vzpostaviti pogoje in sofinancirati gradnjo stanovanj in adaptacije ter prenove praznih stavb in njihovih delov na podeželju. Graditi stanovanjske enote za mlade in mlade družine in varovana stanovanja.

KONKRETNO: PROSTORSKO UREDITEV OBMOČJA TOVARNE POHIŠTVA BREŽICE V PROSTOR ZA STANOVANJSKO GRADNJO ZA MLADE DRUŽINE, IZGRADITI 50 NOVIH STANOVANJ; USTANOVITEV OBČINSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA.

2. Vlaganje v problematično cestno prometno infrastrukturo in reševanje akutnih in nevarnih prometnih težav in ozkih grl, v aktivnem sodelovanju tudi z vlado RS.

KONKRETNO: IZGRADNJA IZVEN NIVOJSKEGA KRIŽANJA CESTNEGA IN ŽELEŽNIŠKEGA OMREŽJA V BREŽICAH (BREZINA), IZGRADNJA NOVEGA MOSTU ZA PEŠCE IN KOLESARJE, POVEZAVA MED LIDLOM IN TRNJEM – ZA VEČJO VARNOST.

3. Zaradi "bega" gospodarskih subjektov iz občine Brežice je nujna izredna sanacija stanja. Neposredna bližina avtoceste, železnice, Hrvaške in milijonskega mesta Zagreba in bližina letališč ponuja občini izredno priložnost po razvoju in zapolnitvi industrijskih con z domačimi in tujimi podjetji. Nujna je komunalna ter infrastrukturna ureditev in razširitev obstoječih industrijskih con. Privabiti nove gospodarske subjekte v občino in ustvarjati produktivna delovna mesta.

KONKRETNO: PREDSTAVITEV PRILOŽNOSTI IN PREDNOSTI OBČINE BREŽICE IN SODELOVANJE NA MEDNARODNIH INVESTICIJSKIH SEJMIH. NOVE VZPODBUDE ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE V OBLIKI SUBVENCIJ ZA NOVE ZAPOSLITVE DVIGNITI ZA NAJMANJ 100%.

4. Izgradnjo optike do vseh gospodinjstev v občini in/ali zagotovitev kvalitetnega mobilnega signala na območju celotne občine.

KONKRETNO: OPREDELITI STRATEGIJO IN OPERATIVNO IZVEDBENI PLAN, DA POSTANEMO DO LETA 2020 OBČINA S 100% POKRITOSTJO S SIGNALOM Z NAJVEČJIM MOŽNIM PRENOSOM PODATKOV V VSAKEM GOSPODINJSTVU.

5. Vlaganje v izobraževanje in zagotovitev prvega stika z delom za vse mlade – občinska podpora podjetjem za izvajanje pripravništva. Vzpodbujanje inovativnosti in kreativnosti, nagrajevanje uspešnih podjetnikov in gospodarstvenikov.

KONKRETNO: USTANOVITEV PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA IN FINANČNE TER INFRASTRUKTURNE PODPORE INOVATIVNIM PROJEKTOM IN MLADIM, VZPODBUDE ZA PRIPRAVNIŠTVO.

6. Zaradi stalnih sprememb turističnih tokov, ki so posledica ekonomskih, socialnih dejavnikov in svetovnega trenda ter po drugi strani zaradi vse večjega povpraševanja in identificiranja občine Brežice, kot odlične lokacije za razvoj športnega turizma (razlog: oddaljenost od letališča, neposredna bližina avtoceste, neposredna bližina Hrvaške), je nujno potrebna ureditev športnih površin.

KONKRETNO: UREDITEV IN IZGRADNJA ŠPORTNEGA NOGOMETNEGA PARKA NA OBSTOJEČI LOKACIJI NOGOMETNEGA STADIONA IN IZGRADITEV ATLETSKEGA PARKA NA OBSTOJEČI LOKACIJI.

7. Turizem v občini Brežice predstavlja glavno in ključno branžo zaposlitve, ker predstavlja izredni vir dodatnega prihodka občine (turistično takso) iz katere se financirajo številna nujna sanacijska dela občanom, ker turizem številnim občanom, tako namestitvenim enotam, kakor drugim trgovinskim in storitvenim dejavnostim, predstavlja redni in izredni vir prihodka, po drugi strani pa se soočamo z odhodom podjetij iz občine Brežice, odhodom mladega kadra in nezanimivostjo po prihodu novih gospodarskih subjektov, je potrebno turizem in gospodarstvo ter z njim povezane dejavnike postaviti na najvišji možni nivo in kvaliteto, kot slednje predstavljajo številne druge manjše občine v Sloveniji, ki so v veliki večini od njih odvisne.

KONKRETNO: USTANOVITEV IZOBRAŽEVALNO TURISTIČNO PODJETNIŠKEGA CENTRA Z NAMENOM IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA KADROV PO KONCEPTU JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA; VZPOSTAVITI TURISTIČNI GROZD BREŽICE Z NAMENOM SKUPNE PROMOCIJE, TAKO S PONUDNIKI NAMESTITEVI, LOKALNIMI PONUDNIKI STORITEV, FAKULTETO ZA TURIZEM.

Neodvisna lista SONCE


Poglejte tudi