Skip to main content
V Posavju -2° C Četrtek, 3. december 2020
16.09.2020
14:09
Foto: ePosavje.com
Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto v četrtem tednu spremljanja dozorevanja grozdja pravijo, da so na dozorevanje vplivale visoke temperature in sončno vreme.

Trend dozorevanja grozdja se nadaljuje

Sončno vreme in visoke temperature pripomogle k boljšem letniku

Podatki četrtega tedna spremljanja dozorevanja grozdja letnika 2020, ki ga opravljajo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto kažejo, da se trend dozorevanja grozdja zaradi sončnega vremena in visokih temperatur nadaljuje. "Vsebnost sladkorja se je zvišala v povprečju za cca. 5°Oe glede na prejšnji teden, vsebnost skupnih kislin je padla za cca 1 g/L, pH vrednost se je zvišala za 0,06 v primerjavi s preteklim tednom," dodajajo v sporočilu.

Zdravstveno stanje grozdja se je ponekod že začelo slabšati

Katere sorte že lahko potrgate?

Ponekod se je v odvisnosti od sorte, lege in stopnje zrelosti začelo zdravstveno stanje grozdja slabšati, na kar morato biti pozorni. Glede na podatke iz vzorčenj in v odvisnosti od lege, zdravstvenega stanja grozdja ter tipa vina, ki ga želite pridelati, priporočajo trgatev sort chardonnay in zeleni silvanec, odvisno od lege in zdravstvenega stanja pa tudi sorto sauvignon, kerner in rumeni muškat.

Spremljajte dozorevanje grozdja v vaših vinogradih

"Rezultati opravljenih meritev so merodajni za vzorčene vinograde in jih ne smemo vzeti na splošno, zato opozarjamo, da je potrebno v vsakem vinogradu posebej spremljati dozorevanje grozdja (sladkorna stopnja, skupne kisline, predvsem zdravstveno stanje) in določiti optimalni rok trgatve," še dodajajo.

(eP)

vinogradništvo
krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja