Skip to main content
V Posavju 11.6° C Sobota, 27. februar 2021
23.02.2021
20:18
Sredstva za vzpodbujanje kmetijstva
Foto: arhiv ePosavje
Na Občini Krško so objavili javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Krško za leto 2021.

Sredstva za razvoj kmetijstva in podeželja

135.000 evrov nepovratnih finančnih sredstev

KRŠKO Občina Krško je razpisala nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2021 v višini 135.000 evrov bruto. Skupaj 100.000 evrov sredstev so tako predvideli za pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, za pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih 10.000 evrov, za pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji tudi 10.000 evrov, za štipendiranje bodočih nosilcev kmetij pa je na voljo 5.000 evrov.

Krško, 10. december 2020

Do kdaj zbirajo prijave na razpis?

Rok za oddajo vlog za ukrepe naložbe v kmetijska gospodarstva, ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter naložbe v predelavo in trženje je ponedeljek, 29. marec 2021, za prevzemnike kmetij pa je rok za oddajo vloge petek, 1. oktober 2021.

Kje lahko dobite več informacij?

Pisne vloge pričakujejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Krško ali v sprejemni pisarni Občine Krško, dodatne informacije pa lahko dobite v času uradnih ur med 8. in 10. uro pri Magdi Krošelj na telefonski številki 07/49 81 319 ali na elektronski pošti magdalena.kroselj@krsko.si.

(eP)

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja