Skip to main content
V Posavju 8.4° C Četrtek, 25. februar 2021
17.08.2020
09:14
Foto: Občina Brežice
Občina Brežice v poletnem času ureja številne odseke cest in javnih poti po krajevnih skupnostih z namenom izboljšati dostopnost do vseh krajev in povečati prometno varnost.

Modernizacija 800-metrskega odseka lokalne ceste Koritno-Bukovina

Med modernizacijami odsekov je tudi odsek na lokalni cesti LC 024161 Koritno-Bukovina v dolžini 800 metrov. Naložba obsega asfaltiranje obstoječe makadamske ceste, ureditev odvodnjavanja meteorne vode - meteorna kanalizacija in ureditev bankin, so sporočili z brežiške občine.

Stroški vzdrževanja bodo nižji, uporabnost pa se bo povečala

"Vsako večje deževje je obstoječo makadamsko cesto zelo poškodovalo, večkrat letno so bila zato potrebna večja vzdrževalna dela na cesti. Z asfaltiranjem ceste se bodo zmanjšali stroški vzdrževanja ceste, prav tako pa se je z asfaltiranjem povečala uporabnost ceste za krajane," še dodajajo na Občini Brežice. Dela so se začela junija, zaključila pa julija letos. Naložba je znašala 80.000 evrov iz naslova t.i. sredstev za obmejne občine.

(eP)

brežice

Pridružite se nam