Postavitev mlajev v krški občini (FOTOGRAFIJE)

Postavitev mlajev v krški občini (FOTOGRAFIJE) Foto: Anton Hruševar

V četrtek, 26. aprila, so tako kot morda v ostalih krajih po Posavju, v Leskovcu pri Krškem tudi letos postavili 34 metrov visok mlaj.

Leskovec pri Krškem

Že res, da se morda ponekod mlaj postavlja še ročno, a kot so dejali leskovški gasilci, je bil dvig z avtodvigalom bolj varen, ob tem pa bo verjetno letošnji mlaj šel v razrez in bodo naslednje leto zaradi varnosti pripravili novega, ker je ta zaradi vremenskih razmer že oslabljen in razpokan. Sočasno z okrasitvijo in postavitvijo mlaja pa je v Krškem potekalo tudi pionirsko pokalno gasilsko tekmovanje, katerega so se udeležili tudi mladi člani ali pionirji, kjer so izmed petnajstih tekmovalnih ekip v vaji z prenosom vode i v vaji z vedrovko dosegli odlično četrto mesto.

Zaloke, Senuše

V nedeljo, 29. aprila, pa so mladi krajani iz Zalok v Krajevni skupnosti Raka postavili dobrih 25 metrov visok mlaj, v tako imenovani koš ali že v naprej pripravljeno in zabetonirano železno košaro, kar je zaradi varnosti tudi zelo praktično. V večernih urah so 16 metrov visok mlaj postavili tudi člani Prostovljnega gasilskega drutšva Senuše.

Druženja krajanov

Tako vaščani iz Zalok, kot člani obeh prostovoljnih društev so kasneje naredili večerni piknik. Leskovčani, da mogoče malo spodbudijo moralo delovanja v društvu in da člani čez celo leto še bolj z veseljem ali dobro voljo pridejo na razna prostovoljne delovne akcije, tekmovanja ali intervencije, vaščani Zalok predvsem zaradi druženja, Senušani pa prav tako kot Leskovčani, a s kasnejšim prižigom kresa.

Anton Hruševar

FOTOGRAFIJE (20)


Poglejte tudi