Pešcona v starem Krškem, 6. del: Peticiji Zelenega kroga

Pešcona v starem Krškem, 6. del: Peticiji Zelenega kroga Grafika: ePosavje

Da je poletnih dopustov konec, dokazujejo nadaljevanje zgodbe o pešconi sredi starega mestnega jedra Krškega. Na spletnih straneh društva Zeleni krog so v petkovem popoldnevu objavili dve peticiji.

Prva nosi naslov Peticija za ohranitev peš cone v starem delu Krškega, druga pa Peticija za odprtje nove peš cone v mestu Krško. Peticiji sta sicer naslovljeni na Občino Krško in Občinski svet, podpise pa bodo na spletu zbirali do konca leta.

Kot pravijo v prvi peticiji, "s svojim podpisom nasprotujete spreminjanju peš cone v starem delu Krškega (del CKŽ) v parkirišče in spreminjanju obstoječega prometnega režima v peš coni."

"V zadnjih letih je ta predel ostal brez dveh bank (Celjska in SKB), glasbene šole, zdravstvenega doma, lekarne, šestih trgovin (Mercator 2x, Borovo, Hardy, Baby center, TrgoAvto), picerije (Račko), prodajalne sadja in zelenjave, dveh kioskov za časopise, obrambnega odseka in dobršnega dela policijske uprave (več deset delovnih mest)".
Zeleni krog Krško, 19.8.2011

Peticija za ohranitev peš cone v starem delu Krškega

"Peš cona naj bo, kot je bila zadnjih 20 let, namenjena izključno pešcem in kolesarjem ter zaprta za vsa motorna vozila 24 ur na dan in vse dni v letu. Nedopustno je, da se po 20 letih za promet odpira edina peš cona v mestu. S tem bo uničena osrednja mestna površina, namenjena izključno pešcem, prava oaza v Krškem, kjer se lahko otroci in odrasli iz okoliških blokov srečujejo, brezskrbno igrajo, športno udejstvujejo ter družijo med seboj. Tu je še mladinski oddelek Valvasorjeve knjižnice, kamor zahaja veliko majhnih otrok, sprememba prometnega režima pa bo ogrozila njihovo varnost in zdravje."

"Študija je pokazala, da imamo dovolj parkirišč"

In kot dodajajo, "je študija mirujočega prometa v starem mestnem jedru Krškega pokazala, da imamo dovolj parkirišč, v neposredni bližini peš cone (v zaledju) pa je celo večje število parkirišč, tako da ni prav nobene potrebe po dodatnih parkiriščih. V zadnjih letih je ta predel ostal brez dveh bank (Celjska in SKB), glasbene šole, zdravstvenega doma, lekarne, šestih trgovin (Mercator 2x, Borovo, Hardy, Baby center, TrgoAvto), picerije (Račko), prodajalne sadja in zelenjave, dveh kioskov za časopise, obrambnega odseka in dobršnega dela policijske uprave (več deset delovnih mest), kar pomeni, da so potrebe po parkiriščih sedaj precej manjše in odločitev o umestitvi parkirišč na območje peš cone še toliko bolj nerazumljiva."

"CKŽ in Dalmatinova ulica naj se torej za motorni promet zapreta, izgubljena parkirišča naj se v istem številu nadomestijo na Valvasorjevem nabrežju, dvosmerni promet pa naj se izvede tudi na delu, kjer je sedaj enosmerni promet (ob igrišču Šajspoh)."
Zeleni krog Krško, 19.8.2011

Peticija za odprtje nove peš cone v mestu Krško

V drugi peticiji pa "s svojim podpisom podpirate pobudo društva Zeleni krog, da se v starem delu Krškega za motorni promet zapreta Dalmatinova ulica (od stavbe Savaprojekta severno) in Cesta krških žrtev (od številke 47 do Hočevarjevega trga). Na tem območju naj se vzpostavi nova peš cona. Ker bo z izgradnjo nove obvoznice v mestu kar pet vzporednih cest (na desnem bregu Bohoričeva, CKŽ in Valvasorjevo nabrežje, na levem bregu: nova obvoznica in cesta Sotelsko-Videm), je mogoča nova prometna ureditev, ki bo razvoju starega dela mesta dala nove možnosti. Ureditev novega prometnega režima in dostopa z avtomobili za lastnike hiš na CKŽ in Dalmatinovi ulici je zaradi drugih cest (Bohoričeva in Valvasorjevo nabrežje) mogoča, novo peš cono pa bi namenili vzpostavitvi nove identitete starega mestnega jedra, oživljanju mestnega utripa in obujanju družabnega življenja. To bi dosegli z ukrepi kot so izravnava vozišča in pločnikov ter tlakovanje ulice, obnova fasad, omogočanje gostinske ponudbe na ulici (zunanje terase), odprtje trgovine z živili, izgradnja nove knjižnice, organiziranje kulturnih dogodkov na prostem, obnova praznih objektov, kar bo v takšno prijetno okolje privabilo nove stanovalce in obiskovalce."

"Ob mostu za pešce ne bo potreb po novih parkirnih mestih"

Kakor nadaljujejo, "zaprta ulica - nova peš cona naj se naveže na most za pešce. Ko bo zgrajen most za pešce in kolesarje, se bo zmanjšal velik del prometa, ki ga sedaj občani opravijo z osebnimi vozili. Tako bomo v staro mesto privabili pešce in kolesarje - življenje na ulici, kar je glavni pogoj za oživitev mesta. Ne bo potreb po novih parkirnih mestih, ki jih je v starem delu mesta že danes dovolj, ali celo po parkirni hiši. CKŽ in Dalmatinova ulica naj se torej za motorni promet zapreta, izgubljena parkirišča naj se v istem številu nadomestijo na Valvasorjevem nabrežju, dvosmerni promet pa naj se izvede tudi na delu, kjer je sedaj enosmerni promet (ob igrišču Šajspoh). Dostop do nove peš cone ter vseh objektov v mestu je mogoč iz Bohoričeve ulice in Valvasorjevega nabrežja. Motorni promet na tem krogu, lahko ga imenujemo tudi obvoznica okoli starega mestnega jedra, naj se, zaradi varnosti pešcev in kolesarjev ter zmanjšanja hrupa, omeji na 30 km/h. Podpisniki peticije podpiramo tudi mnenje društva Zeleni krog, da je prvi korak k tej ureditvi mesta, izgradnja mosta za pešce in kolesarje, kar bo končno povezalo levi in desni breg mesta. Izgradnja nove obvoznice in obeh mostov za motorna vozila, pa bo močno razbremenila promet po Valvasorjevem nabrežju in rešila večino prometnih težav v Krškem."

(bš, eP)


Poglejte tudi