Skip to main content
V Posavju 7.5° C Sobota, 8. maj 2021
31.12.2019
08:08
Pregled leta 2019 v občini Brežice
Grafika: ePosavje.com
V Brežicah so se ozrli na iztekajoče se leto in dogodke, projekte ter uspehe, ki so ga zaznamovali. Več o tem, po čem si ga bodo zapomnili, pa v nadaljevanju novice.

NA KRATKO:

  • Obnova mostu čez Savo in Krko se nadaljuje
  • 400.000 evrov investicij z Ministrstvom za obrambo
  • Pozno sprejeli proračun
  • Gradnja novega mostu v Cerkljah prihodnje leto?
  • Letos manj sredstev za investicije

Brežice v letu 2019

Dvoletni projekti so v teku

V letošnjem letu so v občini Brežice predvsem nadaljevali projekte, ki so jih pričeli izvajati že v letu 2018. "V začetku leta smo dokončali pločnike na Trdinovi ulici, v Šentlenartu, Globokem in pa še kar nekaj projektov po vseh krajevnih skupnostih. Kasneje pa seveda, glede na to, da je bil letos izjemno pozno proračun sprejet, ni bilo možno novih projektov začeti, kljub temu pa smo seveda določene dvoletne projekte delali. To je bil predvsem most in pa zelo pomembno je, da smo pridobili gradbeno dovoljenje za vrtca v Dobovi in Artičah," pove brežiški župan Ivan Molan, župan Občine Brežice.

Z MORS-om investicije v višini 400 tisoč evrov

Občina je z MORS-om podpisala dogovor o sofinanciranju investicij v višini 400 tisoč evrov na letni ravni. Poleg tega so izvedli nekaj manjših naložb. "Ob tem smo 50 tisoč dobili za nakup novega sodobnega gasilskega avtomobila za Cerklje ob Krki. Poleg tega pa smo v letošnjem letu začeli dve investiciji, ki sta sofinancirani z MORS-a. To je investicija v Črešnjicah in investicija od Pirošice do Cerkelj, vključno z mostom, ki naj bi ga začeli graditi prihodnje leto," dodaja Molan.

Brežice, Gabrje, Obrežje

"V zadnjem mesecu smo končali križišče pri Lidlu oziroma prehod, kjer je bilo precej nesreč, tako da smo ga skupaj s priporočili direkcije tudi uredili. Urejamo tudi kanalizacijo v Gabrju. Še posebej se mi zdi pomembno, da nam je uspelo skleniti dogovor z direkcijo za začetek ureditve od mejnega prehoda Obrežje do odcepa za avtocesto," dodaja Molan.

1,6 milijona evrov skupnih investicij

Na Obrežju gre za ureditev cestišča, ki ga bo financiralo ministrstvo, ter pločnikov, ki bodo breme občinskega proračuna. Skupna investicija bo znašala 1,6 milijona evrov. "Sigurno je pa za letošnje leto bilo najbolj pomembno, kar se tiče gospodarstva, da nam je v Občini Brežice uspelo pridobiti podjetje TPV, ki dela izjemno veliko strateško razvojno investicijo v višini 78 milijonov evrov, od tega bo pa kar 50 milijonov evrov investiralo v naši občini, saj posodabljajo objekt v Šentlenartu in pa začela se je graditi nova dodatna proizvodna hala v Brezini," še dodaja Molan.

Prihodnje leto vendarle več sredstev?

V letošnjem je Občina Brežice za investicije namenila nekoliko manj sredstev, kot sicer. "Realizacija bo verjetno v višini okoli 6 milijona evrov, kar pomeni, da bo bistveno manj, kajti ve se, če je proračun sprejet pozno, da se ne da. Seveda upam, da bo v naslednjem letu vsaj enkrat toliko," zaključi Ivan Molan.

(vs, pp, eP)

brežice
pregled leta
video

Pridružite se nam

Poglejte tudi