Skip to main content
V Posavju 10.8° C Petek, 7. maj 2021
31.12.2019
08:10
Pregled leta 2019 v občini Krško
Grafika: ePosavje.com
Leto 2019 se počasi izteka, zato se ponuja priložnost, da se ozremo nazaj in pregledamo dogodke, projekte ter uspehe, ki so ga zaznamovali v Občini Krško. Več v nadaljevanju novice.

NA KRATKO:

  • Tretji most čez Savo in dokončanje obvoznice čez Žadovinek
  • Novi prostori kmalu tudi za krške poklicne gasilce
  • Ureditev dokumentacije za gradnjo peš mostu čez Savo
  • Nov nadhod čez železniško progo na Vidmu
  • V novo leto z gradnjo vrtca na Senovem in knjižnice v Krškem

Občina Krško v letu 2019

Za investicije namenili 17 milijonov evrov

Leto 2019 je bilo zelo bogato z naložbami z različnih področij. Po sprejetem rebalansu prihodki letošnjega proračuna znašajo 43,6 milijona evrov, odhodki pa 40,6 milijona. Za investicije je občina namenila približno 17 milijonov evrov. "Leto 2019 si bomo prav gotovo zapomnili po končanju krške obvoznice, kajti s tem smo uspeli zaključiti 12-letni projekt oziroma projekt, ki se je začel že mnogo prej, pred dvajsetimi in več leti, vendar pa je fizična izvedba trajala celih 12 let. S tem bo seveda spremenjen prometni režim in marsikaj novega se bo dogajalo v Krškem in s tem bodo odprte nove možnosti," pove krški župan Miran Stanko, župan Občine Krško.

Vrtec na Senovem in knjižnica v Krškem

Na področju šolstva in predšolske vzgoje je leto, ki se izteka, zaznamovala izgradnja prizidka in rekonstrukcija kuhinje na Osnovni šoli Koprivnica. "Mogoče je še bolj pomembno, da smo uspeli začrtati nekatere nove poti. Gre predvsem za gradnjo vrtca na Senovem in knjižnice v Krškem. To sta dva večja projekta, ki bosta zaznamovala naslednje leto," doda Stanko.

Za 10 milijonov evrov obnov

Ureditev dokumentacije za gradnjo peš mostu

Dokončali so tudi nekatere infrastrukturne objekte. "Kanalizacijski sistem v Velikem Podlogu je dvoletni projekt. Ob tem je še približno za 10 milijonov evrov obnov različnih cest in ulic itd.," še dodaja Stanko. Na področju trajnostne mobilnosti so pristopili k ureditvi projektne dokumentacije za gradnjo peš mostu. Zaključili so ureditev nadhoda nad železniško progo v Krškem in parkirišča P+R v njegovi neposredni bližini. 

Širitev garaž krških poklicnih gasilcev

V novembru so se začela prva, pripravljalna dela širitve in obnove gasilskega doma Poklicne gasilske enote Krško in Prostovoljnega gasilskega društva Videm ob Savi, začetek gradbenih del pa načrtujejo v prvi polovici naslednjega leta. Gradnja naj bi trajala do leta 2021.

(vs, pp, eP)

krško
pregled leta
video

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja