Skip to main content
Ponedeljek, 15. april 2024
30.09.2019
18:21
Grafika: ePosavje
V Nuklearni elektarni Krško bodo poleg menjave goriva in rednih vzdrževalnih del izpeljali tudi deset večjih tehnoloških posodobitev, ki jih lahko naredijo le med remontom. Več v nadaljevanju.

V Nuklearni elektrarni Krško nadaljujejo z vlaganji v tehnološko nadgradnjo

KRŠKO V Nuklearni elektrarni Krško na podlagi upravnih zahtev in industrijskih priporočil ter lastnih in mednarodnih obratovalnih izkušenj stalno dopolnjujejo in posodabljajo tehnološke sisteme, posodobitve namreč pomenijo večjo varnost in zanesljivost obratovanja. Tako bodo z vlaganji nadaljevali tudi letos, med pomembnejšimi sta zagotovo gradnja pomožne komandne sode in alternativno hlajenje reaktorskega hladilnega sistema in zadrževalnega hrama. Poglejmo vseh 10 tehnoloških nadgradenj.

1) Gradnja pomožne komandne sobe

Del programa nadgradnje varnosti

Kot pravijo v NEK, je gradnja pomožne komandne sobe del Programa nadgradnje varnosti in je zaradi zahtevnosti je projekt potekal več let. Med lanskim remontom so v pomožni komandni sobi vzpostavili funkcionalnost varnostne opreme, potrebne za varno zaustavitev elektrarne, kar se je do tedaj zagotavljalo z lokalnih zaustavitvenih panelov.

Ob koncu remonta dokončno zagotovljena obratovalni nadzor in upravljanje vse preostale opreme

Kakor načrtujejo v elektrarni, bosta po koncu letošnjega remonta iz pomožne komandne sobe dokončno zagotovljena obratovalni nadzor in upravljanje vse preostale opreme, potrebne za varno zaustavitev in ohlajanje elektrarne za primer, da je ne bi bilo mogoče upravljati iz glavne komande sobe.

2) Alternativno hlajenje reaktorskega hladilnega sistema in zadrževalnega hrama

Modifikacija za alternativno hlajenje reaktorskega hladilnega sistema in zadrževalnega hrama je del druge faze Programa nadgradnje varnosti. Kot pravijo v elektrarni, bodo v tej modifikaciji vgradili alternativni sistem za odvajanje zaostale toplote iz primarnega sistema in zadrževalnega hrama z dodatno črpalko in toplotnim izmenjevalnikom.

Projekt bo v celoti zaključen v remontu 2021

"Sistem bo možno nadzirati in upravljati iz glavne kot tudi pomožne komandne sobe. Projekt bo v celoti zaključen v remontu 2021," dodajajo v NEK.

3) Zamenjava transformatorja T 3 in regulatorja napetosti

Med letošnjim remontom bodo med drugim zamenjali tudi energetski transformator, ki omogoča pomožno napajanje lastne rabe elektrarne iz 110-kilovoltnega omrežja.

Stari transformator bodo umaknili iz obratovanja in ga obnovili

Obstoječi transformator bodo umaknili iz obratovanja, ga bo bodo za potrebo strateške rezerve obnovili in pripravili na morebitno uporabo. Ob tem so za hranjenje starega transformatorja izgradili temelj, ki ga obdaja oljna jama s kapaciteto zajema vsega transformatorskega olja.

4) Sanacija materiala v notranjosti glavnih parovodov

V Nuklearni elektarani Krško bodo prav tako sanirali notranjost glavnih parodov. Veliki povezovalni cevovodi med visokotlačno turbino ter ločevalniki vlage in pregrelniki pare so namreč izdelani iz ogljikovega jekla in tako izpostavljeni procesu erozije oziroma odnašanju materiala. To ugotavljamo z rednimi ultrazvočnimi meritvami debeline stene cevovoda.

Namestili bodo odpornejši sloj

Tako med remontom načrtujejo sanacijo z navarjanjem na erozijo odpornejšega sloja zadnjega dela cevovoda v skupni dolžini približno 90 metrov; ostale dele cevovodov so obnovili že v predhodnih remontih.

5) Zamenjava časovnih relejev za sekvenco zagona glavnih dizelskih generatorjev

V NEK bodo med remontom zamenjali tudi časovne releje v sekvenčnih kabinetih, katerih naloga je sekvenčno priklapljanje porabnikov velikih moči na dizelske generatorje v primerih, ko dizelski generatorji zaradi izgube zunanjega električnega napajanja napajajo porabnike lastne rabe.

6) Zamenjava 6,3-kilovoltnih odklopnikov

V projektu zamenjave 6,3 kilovoltnih odklopnikov bodo zamenjali obstoječe 6,3-kilovoltne odklopnike na štirih zbiralkah lastne rabe. V predhodnih remontih so v elektrarni zamenjali odklopnike na dveh varnostnih zbiralkah. "V tem remontu bomo odklopnike zamenjali z vakuumskimi, in sicer na ne-varnostni zbiralki," dodajajo v elektrarni.

7) Modifikacija drenaž za reaktorske hladilne črpalke

Za boljši nadzor nad dreniranjem reaktorskih hladilnih črpalk med remontnimi deli bodo za boljšo pretočnost vgradili drenažne cevovode s pripadajočimi ročnimi ventili z večjim premerom.

8) Posodobitev programa za spremljanje parametrov sredice med obratovanjem

Prav tako bodo posodobili računalniški program za nadzor parametrov jedrske sredice – vgradili bodo nova strežnika in namestili nov operacijski sistem.

9) Vgradnja črpalke za polnjenje sistema reaktorskega hladila

Vgradnja črpalke za polnjenje sistema reaktorskega hladila je modifikacija iz dela Programa nadgradnje varnosti, obsegala bo vgradnjo pomožnega varnostnega sistema za dopolnjevanje primarnega sistema z borirano vodo za primere ekstremnih zunanjih dogodkov, za katere elektrarna originalno ni bila projektirana. Novi pomožni sistem varnostnega vbrizgavanja bo potekal od nove utrjene varnostne zgradbe (BB 2) do dveh priklopnih mest na obstoječem sistemu varnostnega vbrizgavanja v zadrževalnem hramu.

Sistem bo sestavljal nov rezervoar, črpalko, postajo za dodajanje borove kisline, ventile, upravljanje in signalizacijo. Ob tem bodo vgradili vse cevovode v zadrževalnem hramu brez priklopa na obstoječi sistem varnostnega vbrizgavanja.

10) Vgradnja dodatne črpalke za polnjenje uparjalnikov

Vgradnja dodatne črpalke za polnjenje uparjalnikov je prav tako modifikacija iz dela Programa nadgradnje varnosti. Nov sistem pomožne napajalne vode bo v primeru ekstremnih zunanjih dogodkov ob odpovedi obstoječega sistema pomožne napajalne vode zagotavljal alternativni vir hladilne vode za enega ali oba uparjalnika ter tako omogočal odvod toplote iz primarnega kroga in ohlajanje reaktorja.

Nov sistem pomožne napajalne vode

"Vgradili bomo vse cevovode dodatne pomožne napajalne vode v zadrževalnem hramu brez priklopa na obstoječi sistem pomožne napajalne vode," dodajajo v elektrarni.

Fotogalerija (Foto: ePosavje.com):

(bš)

nuklearna elektrarna krško
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja