Skip to main content
V Posavju 27° C Torek, 24. maj 2022
27.08.2020
12:27
Brežice, vodovodni stolp
Foto: arhiv ePosavje
Občina Brežice bo za razvoj podjetništva v občini Brežice za leto 2020 namenila 100.000 evrov neposrednih spodbud. Sredi meseca so objavili povabilo k oddaji prijav.

100.000 evrov neposrednih spodbud za podjetništvo v občini Brežice

Povabilo k oddaji prijav so objavili 18. avgusta

BREŽICE Kot pravijo na Občini Brežice, so sredstva javnega razpisa za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice za leto 2020 v skupni višini 100.000 evrov zagotovljena za različne namene. Tako je  za sofinanciranje investicij predvidenih 74.000 evrov, za sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest povezanih z investicijo 20.000 evrov, za sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev proizvodov in storitev 3.000 evrov ter prav toliko tudi za sofinanciranje najemnin v starem mestnem jedru.

Kdo so upravičenci?

Tako so upravičenci do sredstev tega razpisa so mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki. Rok za oddajo vlog je do vključno 15. septembra 2020, besedilo razpisa pa je objavljeno na spletni strani Občine Brežice. Kot pravijo v Brežicah, lahko posamezni vlagatelj prijavi maksimalno vrednost investicije v višini 40.000 evrov (brez DDV) in minimalno vrednost v višini 4.200 evrov (brez DDV), razen za podjetja, mlajša od treh let, kjer je najmanjša vrednost lahko 1.000 evrov.

Udeležbe na sejmih, najem poslovnih prostorov v starem mestnem jedru

V skladu z namenoma A in C se z razpisanimi sredstvi sofinancirajo začetne investicije in stroški udeležbe na sejmih, ki so bili izvedeni v obdobju od 16. septembra 2019 do 15. septembra 2020. V skladu z namenom B in C se sofinancirajo stroški novih delovnih mest in stroški najema poslovnih prostorov v starem mestnem jedru v obdobju od 1. septembra 2019 do 30. avgusta 2020.

Novosti javnega razpisa

Prijave manjših investicij

Občina Brežice v letu 2020 sicer omogoča prijavo manjših investicij, z minimalno vrednostjo 1.000 evrov brez DDV, za upravičence – mlada podjetja, ki so registrirana največ tri leta. Občina preko razpisa daje tudi možnost sofinanciranja največ treh zaposlitev do višine 200 evrov / mesec za zaposlitev za polni delovni čas, razpis omogoča tudi sofinanciranje vseh sejemskih nastopov s ciljem promocije lastne proizvodnje in ponudbe podjetij.

Ostale spodbude razvoju podjetništva

Na Občini Brežice ustrezne pogoje za razvoj poleg vsakoletnega razpisa za neposredne finančne spodbude podjetnikom, zagotavljajo s širokim naborom ukrepov. Ob tem izpostavljajo komunalno opremljanje zemljišč v v poslovno-industrijskih conah, urejanje cestnih povezav in urejanje prostorskih aktov.

Načrtujejo širitev Obrtne cone Dobova

"Občina Brežice je investitorjem že prodala vsa opremljena zemljišča v svoji lasti v Obrtni coni Dobova, kjer občina že načrtuje širitev. Občina Brežice je tudi z dopolnitvijo in spremembo veljavnega Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za IPC Brezina omogočila širitev proizvodnje podjetja TPV, ki z vrednostjo več kot 50 milijonov evrov predstavlja gospodarsko investicijo državnega pomena," še dodajajo v Brežicah.

(bš)

brežice
video

Pridružite se nam