Skip to main content
V Posavju 22.2° C Petek, 19. avgust 2022
12.06.2019
13:58
Foto: arhiv ePosavje
Na sedežu Regionalne razvojne agencije je dopoldne potekala 14. seja Razvojnega sveta regije Posavje. Kaj vse so obravnavali? Več v nadaljevanju zapisa.

Sprememba drugega povabila razvojnim svetom regij

Predlaganih je 12 projektov

KRŠKO Razvojni svet regije se je seznanil z obvestilom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnlogoijo s sredine aprila o spremembi drugega povabila Razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije. Rok za dopolnitev je 15. julij 2019, Razvojni svet regije Posavje pa ugotavlja, da regija v okviru razpoložljivih sredstev iz drugega povabila dogovora za razvoj regije pripravlja vloge NPO za vseh 12 predlaganih projektov. "V tej fazi vlog še ni mogoče sporočati spremembe predlaganih projektov iz dogovora, razen v primeru projekta Ureditev glavne kolesarske povezave G16 Senovo-Podsreda, kjer se spremeni nosilec projekta in sicer ni več Občina Krško ampak DRSI. V kolikor bo prišlo v zadnji fazi popolnih vlog s strani upravičencev do spremembe projektov, bo izveden postopek sprememb dogovora, ki ga bo obravnaval Razvojni svet," dodajajo v sporočilu.

Druge točke

Razvojni svet regije se je seznanil s novimi roki za posredovanje vlog za neposredno potrditev operacij iz drugega dogovora, ki bo predmet podpisa dodatka k obstoječem dogovoru. Ob tem so sprejeli predlagano spremembo sestave Odborov RRS, seznanili so se s sprejetimi sklepi 16. redne seje Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija in sprejeli sklep o razširitvi Razvojne mreže regije Posavje, ko so medse sprejeli Zavod Dobra družba in črtali dosedanja člana LRF Posavje in Center za razvoj podeželja Posavje.

Zavezništvo za razvojni preboj regije Vzhodna Slovenija

"Razvojni svet regije Posavje se je seznanil z zamikom priprave RRP 2021-2027 in novo časovnico priprave skladno s Operativnim načrtom o sodelovanju ministerstev pri pripravi RRP 2021-2027, ob tem pa je Razvojni svet podprl Zavezništvo za razvojni preboj kohezijske regije Vzhodna Slovenija po letu 2020," dodajajo v sporočilu.

(bš)

krško
brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja