Skip to main content
V Posavju 8.2° C Ponedeljek, 22. 2024
12.08.2022
10:46
Brežice
Foto: arhiv ePosavje
Občina Brežice je objavila javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice za leto 2022.

160.000 evrov za pospeševanje razvoja podjetništva

BREŽICE Javni razpis so razdelili v tri sklope, za sofinanciranje investicij so predvideli 150.000 evrov, za sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev proizvodov in storitev 5.000 evrov, prav toliko pa tudi za subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru.

Rok za prijavo je 15. september

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Brežice, rok za prijavo pa je 15. september. Vlogo je potrebno poslati na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. "Vloge morajo biti v zaprti kuverti in označene z napisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za razvoj podjetništva-2022« ter navesti za kateri namen se stranka prijavlja (npr. »Namen A«). Na zadnji strani kuverte je potrebno navesti naziv in naslov prosilca. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določeno pri zahtevani dokumentaciji," dodajajo v Brežicah.

brežice

Pridružite se nam