Skip to main content
Petek, 1. marec 2024
16.02.2022
14:19
Papirni stroj, Vipap Videm Krško
Foto: arhiv ePosavje
V ponedeljek so v postopku prisilne poravnave družbe Vipap Videm Krško objavili več sklepov in dokumentov, med njimi tudi devet ukrepov za finančno prestrukturiranje. Pa tudi seznam vseh upnikov.

Finančno prestrukturiranje

KRŠKO V poročilu pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi s 146. členom ZFPPIPP Vipap VIdem Krško d. d. lahko tako najdemo devet ukrepov, s katerimi bodo prispevali k izboljšanju poslovanja družbe.

Nov poslovni model

Že pred ponovnim zagonom tovarne so vzpostavili nov poslovni model s poudarkom na rjavih ovojno embalažnih papirjih. V drugem ukrepu bodo analizairali donosnosti obstoječih proizvodov in kupcev ter izboljšali strukturo produktov, v stroškovni optimizaciji podjetja v naslednjih dveh letih napovedujejo sprotno optimizacijo operativnih stroškov in izvedbo najmanjših možnih tekočih vlaganj.

Odprodaja premoženja: Parcele, hiške, poslovni deleži

V ukrepu številka 5 napovedujejo prodajo poslovno nepotrebnega premoženja, v poročilu pišejo, citiramo, "(zemljišče del parcele s parc. št. 957/6 k.o Stara vas v izmeri 28.000 m2, objekta v Nerezinah, poslovni deleži v družbah ZEL-EN d.o.o. in Levas Krško d.o.o.). Prav tako pa dopuščamo možnost za dezinvestiranje tudi drugega premoženja, odvisno od povpraševanja na trgu, proizvodnih potreb in možnosti morda najema proizvodnih kapacitet."

Poročilo pooblaščenega ocenjevalca:

Ukrepi

Naslednji ukrepi v letošnjem letu bo dodatno kadrovsko prestrukturiranje kot posledica prestrukturiranja poslovnih procesov. V naslednjih dveh letih predvidevajo zapolnitev manjkajočih kadrovskih struktur tako v proizvodnem kot tudi poslovnem delu, nadgradnjo kompetenc zaposlenih, vključno z uvedbo novih proizvodnih orodij in metod in digitalizacijo poslovanja.

Reprogram posojil, investicija

Po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi napovedujejo dogovor z ločitvenimi upniki za reprogram posojil, v novem poslovnem načrtu so v leti 2024 in 2025 vključili investicijo v višini 12 milijonov v letih 2024 (5 milijonov evrov) in 2025 (7 milijonov evrov). Kot pravijo v poročilu, "da bi se odzvali na nove tržne trende, zlasti na zmanjšanje uporabe plastike, bo naložba v PM1 v novo linijo za premazovanje omogočila proizvodnjo embalažnega papirja, premazanega z bariro za stik z živili na reciklirani vlaknini (nov izdelek z visokim donosom)." Z investicijo napovedujejo izboljšanje dobičkonosnosti poslovanja in dobiček zaradi pridobivanja novih naročil z višjo dodano vrednostjo, s katerim bi zagotovili prispevek k odpravi plačilne nesposobnosti ter izboljšali kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost.

Vipap Videm Krško

Terjatve upnikov

V poročilu o finančnem položaju in poslovanju družbe, podpisanem 31. januarja letos, so objavili seznam navadnih terjatev upnikov in na njem je 877 upnikov s skupaj 20.238,667,41 evrov terjatev. Največji upnik je Elektro Maribor Energija Plus, do katerega imajo - tako piše v poročilu - 1.458.921,47 evrov obveznosti. Na seznamu vzajemno neizpolnjenih dvostranskih pogodb je 60 upnikov in 710.598,57 evrov.

Sodišče je imenovalo upniška odbora

Okrožno sodišče v Krškem je za člane upniškega odbora upnikov navadnih terjatev imenovalo Elektro Maribor Energija Plus d.o.o., RS Finančno upravo Koper (Koper), Vitol S. A. (Švica), K. F., d. o. o. (Hrvaška) in Solenis Austria GMBH (Avstrija). Za člane upniškega odbora ločitvenih upnikov pa so imenovali VIPAP CZ a. s. (Češka), SID BANKA (Ljubljana), Belektron (Ljubljana) in EKOSKLAD, Slovenski okoljski javni sklad (Ljubljana).

Zadnji rok za prijavo terjatev je 14. marec 2022

Sodišče je v ponedeljek, 14. februarja, tudi ugotovilo, da so izpolnjeni pogoji za glasovanje o naknadnem predlogu prisilne poravnave. "Ker je predmet načrta finančnega prestrukturiranja, ki je sestavni del naknadnega predloga, tudi prestrukturiranje zavarovanih terjatev, bo prisilna poravnava, če bo potrjena, učinkovala tudi na zavarovane terjatve (221.n člena ZFPPIPP). Upniki zavarovanih terjatev naj v enem mesecu po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve v postopku prisilne poravnave (2. točka petega odstavka 221.n člena ZFPPIPP). Zadnji dan roka za prijavo terjatev je 14. marec 2022," pišejo v sklepu.

(eP)

vipap videm krško
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja