Skip to main content
V Posavju -17.8° C Sreda, 22. marec 2023
11.10.2022
07:51
Blaž Košorok, GEN energija
Foto: ePosavje.com
Kot so sporočili z GEN energije, je nadzorni svet GEN z generalnim direktorjem Blažem Košorokom sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata.

Blažu Košoroku predčasno prenehanje mandata generalnega direktorja GEN energije

Nadzorni svet družbe GEN energija je na današnji seji z generalnim direktorjem Blažem Košorokom sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Mandat mu preneha z imenovanjem novega generalnega direktorja oz. najkasneje s 15. novembrom 2022, s čimer bo zagotovljeno nemoteno poslovanje in sprejemanje odločitev tudi v prihodnjem obdobju. Nadzorni svet GEN se je generalnemu direktorju zahvalil za dobro opravljeno delo v času opravljanja funkcije in mu zaželel uspešno delo na njegovi nadaljnji poslovni poti. Nadzorni svet je zaradi predčasnega zaključka mandata generalnega direktorja kadrovski komisiji naložil izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za imenovanje novega generalnega direktorja skladno z Aktom o ustanovitvi družbe GEN d.o.o.

Košorok: "Projekt JEK 2 bom tudi sam še naprej aktivno spremljal in ga podpiral"

Blaž Košorok je po sklenitvi sporazuma dejal: "Letošnje leto je bilo spričo negotovih in hitro spreminjajočih se razmer na energetskih trgih za družbo GEN izjemno zahtevno. Kljub nepredvidljivim okoliščinam smo ves čas uspešno uresničevali naše poslanstvo in slovenske porabnike zanesljivo oskrbovali z električno energijo po dostopni ceni. Z izjemno odgovornim in preudarnim obvladovanjem zaostrenih razmer smo skupaj z vodstvi vseh družb v Skupini GEN izvedli pomembne ukrepe in zagotovili nemoteno dobavo električne energije. Verjamem, da imata družba in Skupina GEN prave strateške usmeritve in strokovne temelje za nadaljnji razvoj in uspešno poslovanje. Energetska kriza je jasno razgalila potrebo po samozadostni proizvodnji električne energije v Sloveniji in Evropi ter potrdila pomen stabilnih, zanesljivih in cenovno dostopnih proizvodnih virov električne energije, kar jedrska energija zagotovo je. S projektom JEK2 je pred Skupino GEN in Slovenijo strateško izjemno pomembna odločitev, če naj slovenskim odjemalcem z vso odgovornostjo tudi dolgoročno zagotovimo energetsko neodvisnost, cenovno dostopno energijo in dejanski prehod v nizkoogljičnost. Projekt bom tudi sam še naprej aktivno spremljal in ga podpiral. Ob zaključevanju mandata se za sodelovanje in konstruktivne odnose zahvaljujem vsem deležnikom Skupine GEN, zlasti pa vsem sodelavkam in sodelavcem v GEN energiji."

(GEN energija)

gen energija
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja