Skip to main content
Petek, 12. april 2024
31.03.2022
06:54
ARAO, odlagališče v Vrbini
Foto: ePosavje.com
Prejšnji teden smo razkrili, da je Agencija za radioaktivne odpadke ponudbo za gradnjo odlagališča označila za nedopustno in s tem zaključila javno naročilo. Svetniki zahtevajo izredno sejo.

Devet svetnikov zahteva izredno sejo

KRŠKO Krški občinski svetniki bodo v torek, 5. aprila, znova sedli v svetniške klopi. Če je bila 1. izredna seja pred dobrima dvema tednoma v znamenju kadrovskih dogajanj v GEN energiji in z njo povezanim vprašanjem jedrske varnosti, bo tokratna seja v znamenju dogajanja z gradnjo odlagališča nizko in srednje radioaktivnimi odpadki v Vrbini.

Tema? (Ne)izgradnja odlagališča NSRAO

Ob prvopodpisani občinski svetnici Tajani Dvoršek so se pod zahtevo za sklic 2. izredne seje Občinskega sveta Mestne občine Krško podpisali še Aleš Zajc (SMC), Dušan Šiško (SNS), Matjaž Gomilšek (SDS), Aljoša Preskar (NSi), Dušan Dornik (SMC), Boštjan Pirc (SLS), Robert Kostevc (SMC) in Kristina Ogorevc Račič (SLS).

Odlagališče NSRAO v Vrbini, javno naročilo za začetek del

In kaj zahtevajo?

Kot smo razkrili v četrtek, je Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) po dobrem letu dni ponudbo konzorcija Riko, Kolektor CPG in CPG Novo mesto označila kot nedopustno z obrazložitvijo, "da na podlagi ugotovljenega ter skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 ponudnik ni predložil dopustne ponudbe, zato ga je naročnik na podlagi 89. člena ZJN3 izločil iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila." Ponudba je presegala naročnikova zagotovljena sredstva.

Natančna finančna konstrukcija, terminski plan, pojasnilo odstopanja od cene

Devet krških svetnikov je tako zahtevalo izredno sejo z obrazložitvijo, citiramo, "Zahteva po obrazložitvi Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) po natančni finančni konstrukciji in terminski plan za odlagališče nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) in pojasnilo odstopanja od cene za gradbena dela po investicijskem programu in ponudbami, pridobljenimi preko javnega razpisa."

Prenos v živo na ePosavje.com in ePosavje TV

V torek od 15.30 ure si boste lahko izredno sejo ogledali na spletni strani ePosavje.com in televiziji ePosavje TV.

Naš TV program lahko spremljate pri vseh telekomunikacijskih operaterjih, ki so prisotni v našem okolju:

  • Telemach - programsko mesto 735
  • T2 - programsko mesto 311
  • Telekom - 676 ·
  • A1 - Kombo in starejših paketi – prog. mesto 359 / xplore TV platforma: programsko mesto 327
  • Omrežje d.o.o. – programsko mesto 145
agencija za radioaktivne odpadke
energetika
krško

Pridružite se nam