Skip to main content
V Posavju 4.7° C Torek, 23. 2024
22.07.2022
09:10
Suho skladišče NEK
Foto: ePosavje.com
Vlada Republike Slovenije se je v četrtek seznanila z Devetim nacionalnim poročilom po Konvenciji o jedrski varnosti in z razširjenim povzetkom poročila v slovenskem jeziku.

Deveto nacionalno poročilo

KRŠKO Ob tem so pooblastili Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost, da poročilo v angleškem jeziku predloži sekretariatu Mednarodne agencije za atomsko energijo. Deveto slovensko poročilo po Konvenciji o jedrski varnosti obsega obdobje od leta 2019 do 2022. Kot pravijo v sporočilu, osmega pregledovalnega sestanka zaradi pandemije covid-19 niso izvedli, saj se je celoten proces ustavil na začetku 2020. 

URSJV: Jek je v tem obdobju varno obratovala

V poročilu so se osredotočili na jedrsko varnosto edine slovenske Jedrske elektrarne Krško (JEK), za katero URSJV ocenjuje, da je v tem obdobju varno obratovala, saj niso bile ugotovljene nobene posebne težave oziroma odstopanja.

Izgradnja suhega skladišča izrabljenega goriva v zaključni fazi

Kakor so zapisali, se je v tem poročevalskem obdobju izvajanje pofukušimskega nacionalnega akcijskega načrta ter znotraj tega izvajanje Programa nadgradnje varnosti (PNV) JEK praktično zaključilo z izvedbo vseh prvotno načrtovanih izboljšav Programa nadgradnje varnosti. Poleg tega bo JEK kmalu zaključil z izgradnjo suhega skladišča izrabljenega goriva, ki še poteka in prav tako spada med izzive prejšnjega pregledovalnega sestanka. Suho skladišče z zunanjo ureditvijo in vso potrebno infrastrukturo bo predvidoma dokončano v drugi polovici leta 2022.

Tudi o dolgoročnem obratovanju, varnostni kulturi in rednem izvajanju mednarodnih strokovnih pregledov

V poročilu so obravnavali še druge teme, med drugim načrtovanje dolgoročnega obratovanja elektrarne, spodbujanje varnostne kulture, redno izvajanje mednarodnih strokovnih pregledov v JEK ter tudi izkušnje elektrarne z odzivom na pandemijo covid-19.

nuklearna elektrarna krško
krško
energetika

Pridružite se nam

Novice iz Posavja