Skip to main content
Ponedeljek, 4. marec 2024
12.07.2019
10:51
Foto: Nik Pribožič
Regionalna razvojna agencija Posavje z izvajanjem operacije Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje vstopa v drugo fazo izvajanja projekta.

Do sedaj je v sodelovanju s različnimi strokovnjaki in zunanjimi izvajalci izvedla že vrsto aktivnosti, od izobraževanj za turistične ponudnike, izobraževanj s področja digitalnega marketinga, izvedla dva ogleda primera dobrih praks s poudarkom na povezovanju lokalnih ponudnikov, oblikovanju destinacijske in kulinarične blagovne znamke, trajnostnega, aktivnega ter kulturnega turizma. V sodelovanju z različnimi deležniki v regiji so bili razviti turistični produkti in doživetja, pripravljene in posodobljene so bile vsebine za nastop na različnih komunikacijskih kanalih, z namenom povezati, digitalizirani in promovirati turistično ponudbo ter ponudnike v destinaciji Čatež in Posavje.

Trenutno poteka prenova spletne strani www.posavje.com, ki bo kmalu na voljo v novi, atraktivnejši in bolj uporabni preobleki. Na spletni strani bo v več jezikih predstavljena turistična ponudba destinacije Čatež in Posavje, implementiran bo tudi sistem, preko katerih bodo uporabniki spletne strani lahko rezervirali (offline in direktni booking) oz. opravili povpraševanj različnih turističnih storitev.

Nadgradnja spletne strani bo upoštevala naravo sodobnega obiskovalca/turista in prednosti posamičnih komunikacijskih kanalov. Pričakujemo, da se bodo učinki nove spletne strani, v primerjavi s predhodno spletno stranjo, kazali pri povečanju njenega obiska, povečanja obiskov spletnih strani ostalih ponudnikov, ki bodo predstavljeni na spletni strani, povečanja rezervacij ter posledično dvig prodaje storitev/ponudbe in večja prepoznavnosti Posavja in njegovih znamenitosti kot turistične destinacije. Vzpostavljena pa so tudi nova družbena omrežja.

Z razvojem in izvajanjem nadaljnjih projektnih aktivnosti, bomo zagotovili vsebinsko prenovo spletnega mesta, okrepili aktivnosti na družbenih omrežjih in komuniciranje preko vseh digitalnih platform, pripravili vsebine za napredno spletno komuniciranje in vanjo vključili ključne turistične ponudnike. Nadalje bomo izvedli aktivno spletno oglaševanje na domačih in tujih trgih z namenom enotne promocije in večje prepoznavnosti destinacije Čatež in Posavje.

RRA Posavje

rra posavje
krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja