Skip to main content
Sobota, 2. marec 2024
17.06.2021
08:04
Kostak Krško, družbeno odgovoren delodajalec
Foto: arhiv ePosavje
V začetku junija 2021 je družba Kostak prejela pristopni krovni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec (DOD) skupaj z odvisnimi družbami HPG Brežice, Gitri, Kostak GIP in ePosavje MEDIA.

Pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

KRŠKO "Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec (DOD) temelji na načelih in bistvenih vsebinah standarda ISO 26000 ter bo vključen v integrirani sistem vodenja družbe Kostak, ki sicer že zajema sistem vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter upravljanja z energijo," so zapisali v sporočilu.

Certifikat DOD pokriva štiri področja, ki so trenutno še posebej aktualna. Prvo področje je usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, drugo varnost in zdravje pri delu, tretje izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj in četrto medgeneracijsko sodelovanje.

Kot dodajajo, "pridobitev pristopnega certifikata DOD družbam veliko pomeni, saj s tem povečujemo ugled in širimo prepoznavnost podjetij v skupnosti, krepimo tržno vrednost Skupine Kostak in prispevamo k večji družbeno odgovorni vlogi, trajnostnemu razvoju ter podpori pri preoblikovanju v okoljsko nevtralno gospodarstvo in zdravi konkurenčnosti na trgu."

Voda

Z izvajanjem ukrepov zmanjševanje negativnih vplivov na okolje

Namen in cilj projekta DOD je še izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v družbi in Skupini Kostak v odnosu do zaposlenih, okolja in skupnosti. S sprejetimi ukrepi, ki jih bomo implementirali v projektu, prinašajo okrepitev zadovoljstva zaposlenih in izboljšanje pogojev dela, lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, kar že dokazujemo s prejetim certifikatom Družini prijazno podjetje, boljšo organizacijsko kulturo in klimo, lojalnost zaposlenih družbi, večjo odgovornost in motiviranost za delo ter učinkovitost, boljše sodelovanje in povezovanje med različnimi generacijami zaposlenih, krepitev varnega in zdravju prijaznega delovnega okolja z vplivi na zmanjšanje bolniških odsotnosti," pravijo.

Z izvajanjem ukrepov na področju varovanja okolja želijo prispevati k zmanjševanju negativnih vplivov na okolje z aktivnostmi varčevanja z energijo, odgovornejšemu odnosu do vseh naravnih virov, krepitvi načel krožnega gospodarstva za ponovno uporabo zavrženih izdelkov, ki so še uporabni, izvajanju ozaveščevalne politike za širšo javnost v smeri varovanja okolja, doslednejšemu ločevanja odpadkov in ohranjanju virov pitne vode.

"Svojo vlogo bomo še okrepili"

Tako izpostavljajo, da v lokalni skupnosti že sodelujemo z različnimi ustanovami in organizacijami, dobavitelji in ostalimi poslovnimi partnerji ter občani. "Svojo vlogo bomo še okrepili, kar vidimo kot ključno točko za utrditev dobrih odnosov, medsebojnega razumevanja ter sodelovanja na področju družbene odgovornosti in okoljskih tematik z namenom pozitivnega vplivanja in podpore razvoju skupnosti. S svojo poslovno prakso tako želimo prispevati k večji splošni blaginji v okolju, kjer poslujemo."

"Zavezo Skupine Kostak k družbeni odgovornosti bomo vztrajno ohranjali, saj je prav trajnostni razvoj tisti, ki omogoča dolgoročno stabilnost in vzdržnost našega poslovnega modela ter boljše operativno delovanje vseh organizacijskih sistemov v Skupini Kostak," še izpostavlja predsednik uprave družbe Kostak, d. d., Miljenko Muha

Nosilec projekta je Inštitut Ekvilib skupaj s projektnimi partnerji Gospodarsko zbornico Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in Združenjem delodajalcev Slovenije. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in poteka preko izvajalca razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

(eP)

krško
kostak krško

Pridružite se nam