Skip to main content
Petek, 1. marec 2024
30.05.2022
22:13
Odlagališče NSRAO v Vrbini, Grafika: ARAO
Grafika: ARAO
Potem ko so 25. aprila na ARAO prejeli zahtevek za revizijo postopka (ne)izbora v naročilu za izgradnjo odlagališča NSRAO v Vrbini, je Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo.

Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo

KRŠKO Potem ko so na Agenciji za radioaktivne odpadke (ARAO) 13. aprila objavili, da v postopku javnega naročila za izbor izvajalcev del na projektu izgradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini "niso prejeli nobene dopustne ponudbe, javno naročilo se ne odda," so se na to odločitev naročnika pritožili v neizbranem konzorciju družb. Na ARAO so ponudbo vlagatelja revizije zavrnili kot nedopustno, "ker vlagatelj ni sprejel roka izvedbe 900 dni in ker vlagateljeva ponudba presega višino zagotovljenih sredstev."

900 dni

Iz odločitve Državne revizijske komisije, ki jo v izvirniku objavljamo v nadaljevanju novice, je razvidno, "da vlagatelj naročniku očita kršitve pri pregledu njegove ponudbe v delu, ki se nanaša na rok za izvedbo javnega naročila. Vlagatelj tako v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je njegova ponudba nedopustna zgolj iz razloga preseganja zagotovljenih sredstev, ne pa tudi iz razloga, vezanega na rok za izvedbo javnega naročila. V okviru »podrednih navedb« vlagatelj naročniku očita kršitve pri sprejemu odločitve o neoddaji javnega naročila, in sicer zatrjuje, da je naročnik s sprejemom izpodbijane odločitve posegel v že (pravnomočno) odločeno stvar, saj je že z Odločitvijo o izidu javnega naročila pravomočno odločil, da je njegova ponudba nedopustna (izključno) iz razloga preseganja zagotovljenih sredstev."

V nadaljevanju pravijo, "da se vlagatelj torej tako s »primarnimi kot podrednimi« navedbami zavzema, da bi bila njegova ponudba označena za nedopustno zgolj iz razloga preseganja zagotovljenih sredstev, ne pa tudi iz razloga, vezanega na rok za izvedbo javnega naročila."

Odločitev Državne revizijske komisije:

O smiselnosti "odprtja vseh možnosti"

Kot lahko preberemo v odločitvi Državne revizijske komisije, "vlagatelj v postopku pravnega varstva navaja, da ne »sili« naročnika k izbiri določenega postopka javnega naročanja, ampak da je »bistveno«, da se naročniku ne odvzame možnosti uporabe konkurenčnega dialoga brez objave obvestila, v katerega k sodelovanju povabi le vlagatelja, in da je »smiselno«, da naročniku »ostanejo odprte« vse možnosti, vključno s konkurenčnim dialogom brez objave obvestila o javnem naročilu."

Gradnja odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini

Kot smo prvi poročali konec marca, je Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) objavila odločitev o izidu javnega naročila za gradnjo odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina v Krškem, v kateri so zapisali, da ponujena cena presega naročnikova zagotovljena finančna sredstva. Za razjasnitev vseh okoliščin dogajanja so nato v Krškem sklicali izredno sejo občinskega sveta, na ARAO pa so povedali, da bodo postopek izbora izvajalca gradbenih del ponovili.

agencija za radioaktivne odpadke
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja