Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
08.06.2022
10:05
Radeče, most
Foto: arhiv ePosavje
Regionalna razvojna agencija Posavje je kot vodilni partner LAS Posavje v ponedeljek prejela obvestilo o potrditvi operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na LAS Posavje.

Pojnt

Projekt z naslovom »Središča za krepitev podjetniških kompetenc mladih« (akronim: »POJNT«) je prijavila Občina Radeče, v projektu bodo sodelovali še partnerji Kulturno turistični rekreacijski center Radeče (KTRC Radeče), Mladinski center Krško, Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (KŠTM Sevnica) in Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM Brežice). Projekt bodo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) sofinancirali v skupni višini do 150.000 evrov. Skupna vrednost celotne operacije je 218.184,91 evrov.

Program štirih središč za krepitev podjetniških kompetenc

V okviru obstoječih mladinskih centrov bodo projektni partnerji vzpostavili program štirih Središč za krepitev podjetniških kompetenc med mladimi (Brežice, Krško, Sevnica in Radeče), z ločenimi aktivnostmi pa tudi v Bistrici ob Sotli in Kostanjevici na Krki. V enem delu projektnih aktivnosti v Radečah bodo reševali tudi infrastrukturni deficit na področju mladinske dejavnosti, saj so s projektom Rastišče sreče (potrjen na 1. javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje za črpanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v letu 2017) uspeli zagotoviti kvalitetne vsebine, ne pa tudi zadostnih prostorskih kapacitet.

V Radečah bodo obnovili opuščeno meščansko hišo

Trije partnerji že imajo vso potrebno infrastrukturo, v Radečah pa bodo v ta namen obnovili staro opuščeno meščansko hišo (Simončičeva hiša) z njeno ohišnico in tako revitalizirali degradirano območje, ter hkrati pridobili ustrezen prostor za izvajanje projektnih aktivnosti. Z operacijo želijo doseči cilj v okviru skupnega namena, z vsebinsko in regijsko povezano celoto, ki sledi cilju vzpostavitve izvajanja programa in krepitve podjetniških kompetenc med mladimi na področju celotne regije. Operacija se bo zaključila v februarju 2023.

Digivoda

S projektom »DIGIVODA« želijo prispevati k ohranjanju okolja na način sprememb navad prebivalcev v celotnem LAS Posavje, z vzpostavitvijo funkcionalne infrastrukture ter digitalnih tehnologij, ki so neposredno vezane na dostopnost in način porabe pitne vode. "Projektni partnerji želijo s projektom prebivalcem Posavja zagotoviti dostop do kakovostne pitne vode na javnih mestih in s tem zmanjšati obremenjenost okolja z odpadno plastično embalažo, s čimer neposredno zmanjšujemo obremenitev komunalnih deponij, ki so ena glavnih groženj trajnostni oskrbi s pitno vodo. Hkrati pa bo zagotovljena ekološka osveščenost z uporabo sveže vode ter s tem dvig kvalitete življenja prebivalcev na celotnem območju LAS Posavje," pravijo v sporočilu.

V okviru operacije bodo tako z ureditvijo okolja zmanjšali pritisk na vodni krog, s poudarkom na zmanjševanju ogroženosti podzemnih voda z odpadki ter s postavitvijo vodnih hišk in pitnikov prispevali k pomembnosti in dostopnosti čiste pitne vode ter zmanjšanju porabe plastike – plastenk za vodo, s čimer se drastično zmanjšajo stroški zbiranja in odstranjevanja odpadkov za lokalne javne uprave, saj je veliko manj odvrženih plastenk po mestu, ki jih je treba pobirati in poskrbeti za predelavo. Vplivali bodo torej na povečanje ozaveščanja ter spoštovanje naravnih virov in okolja v katerem živimo.

Projekt je prijavilo Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, partnerji v projektu so Občina Sevnica, Kostak, d. d., Javno podjetje Komunala Brežice, d.o.o., Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica in Rokometni klub Sevnica. Vrednost projekta je 224.933,24 evrov, s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) bodo sofinancirali v višini 149.273,31 evrov.

krško
brežice
sevnica
rra posavje

Pridružite se nam

Novice iz Posavja